CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

Støtte til elektrisitetsproduksjon fra fornybare kilder. Er risiko et onde?

Kristin Linnerud

Europakommisjonen ønsker mer bruk av markedsbaserte støtteordninger, slik som det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Likevel velger de fleste EU-land faste innmatingstariffer og tilsvarende støtteordninger som skjermer investor mot prisrisiko. Men, er prisrisikoen under markedsorienterte støttesystemer uhåndterbar? Er risiko et onde? Og, hva med politisk risiko for justeringer i støtteordningene? Jeg diskuterer disse problemstillingene med utgangspunkt i den politikken som føres på dette området i Europa i dag.

More details

  • Year: 2016
  • Journal: Samfunnsøkonomen
  • Language: Norwegian
  • Issue: 1
  • Page: 20 - 27
  • Issn: 1890-5250
  • Publisher: Samfunnsøkonomenes Forening