CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

Virksomme klimabudskap

Elisabeth Lannoo, Eilif Ursin Reed

Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den beskriver forskning på verdier og innramming av budskap i kommunikasjon om klima og nord-sør problematikk. Videre gir rapporten eksempler på hvordan klimabudskap har blitt brukt av andre aktører, både i Norge og i andre land, og som kunne være verdt å teste i en norsk kontekst. Rapporten er skrevet i oppdrag av Naturvernforbundet, som ønsker å undersøke hvilke budskap som bidrar til å øke nordmenns klimaengasjement sett i sammenheng med et nord-sør perspektiv.

More details

  • Year: 2016
  • Language: Norwegian
  • Series/Report: CICERO Report;2016:01