CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

Føre var-prinsippet som rasjonelt beslutningskriterium

Hovi, Jon

Notatet spør om føre var-prinsippet kan betraktes som et rasjonelt beslutningskriterium. Forfatteren fokuserer på i alt seks uavklarte spørsmål: 1. Representerer prinsippet et bestemt sett av politiske handlingsalternativer, eller et det et genuint beslutningskriterium? 2. Hvis det er det siste, lar prinsippet seg presisere i retning av noe annet eksisterende kriterium for beslutninger under usikkerhet? 3. Hva er prinsippets relevansområde? 4. Hva er dets relasjon til andre sentrale prinsipper for miljøforvaltning? 5. Hvor plausibelt er prinsippets krav om omvendt bevisbyrde? 6. Kan forkjemperne for miljøtiltak helt frikjennes for bevisbyrde? En hovedkonklusjon er at prinsippet i hvert fall foreløpig inneholder for mange uklare elementer til at det kan sies tilnærmet å tilfredsstille de krav til entydighet og konsistens som det er rimelig å stille til et rasjonelt beslutningskriterium.

More details

  • Year: 2001
  • Language: Norwegian
  • Series/Report: CICERO Working Paper;2001:13