CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?

Hagem, Cathrine

Notatet presenterer noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet, og viser at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk teori. Videre viser den at det er nødvendig med betydelig større utslippsreduksjoner enn det som ligger inne i Kyotoprotokollen for å forhindre store temperaturendringer. Selv med store utslippsreduksjoner kan vi forvente vesentlige temperaturendring i det neste århundre. Til slutt gis derfor noen betraktninger om hva som kan være viktige bidrag fra økonomene fremover.

More details

  • Year: 2002
  • Language: Norwegian
  • Series/Report: CICERO Policy Note;2002:01