CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

Klimaet er i endring!

Knut H. Alfsen

FNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor er beredskap for og tilpasning til klimaendringer en nødvendig strategi ved siden av tiltak mot utslippene. Som et utgangspunkt for statsforvaltningens arbeid med dette har Miljøverndepartementet bedt CICERO Senter for klimaforskning skrive denne korte utredningen om konsekvenser av klimaendringer i Norge. Hovedkonklusjonene er: -Tilpasning til klimaendringer blir nødvendig -Betydelige konsekvenser ventes for flere viktige sektorer i Norge -Forvaltningen bør nå vurdere behov for tilpasning til forventede klimaendringer i sine sektorer -I dette arbeidet trengs mer kunnskap om konsekvensene av klimaendringer.

More details

  • Year: 2001
  • Language: Norwegian
  • Series/Report: CICERO Policy Note;2001:02