CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

CICERO publications

Show filter

Hide filter

Climate change in Northern Norway: Toward an understanding of socio-economic vulnerability of natural resource- dependent sectors and communities

West, Jennifer, Grete K. Hovelsrud (Report;2008:04)

The work in this report is a contribution from CICERO to Theme 4 of the NorACIA project, a Norwegian follow-up to the Arctic Council’s Arctic Climate Impact Assessment: http://acia.npolar.no/ It has been recognized that there is an urgent need for better and integrated knowledge of the social, e...

Fører elektrifisering av plattformer på norsk sokkel til reduserte CO2-utslepp?

Ericson, Torgeir, Asbjørn Torvanger (Report;2013:03)

I denne rapporten undersøker vi om drift av ei plattform på norsk sokkel via landstraum - elektrifisering - fører til lågare utslepp av CO2 enn tradisjonell drift via gassturbinar på plattforma. Resultata vil avhenge av om et norsk, nordisk eller europeisk perspektiv blir valt, og av tidshorisonten...

Klimautvikling og avgiftspolitikk: Rapport om forventede klimaendringer i Nordområdene med vekt på Finnmark

Innbjør, Linda, Eskeland, Gunnar S., Helene Amundsen, Grete K. Hovelsrud, Asbjørn Torvanger (Report;2008:02)

I denne utredningen vil forventede klimaendringer for Nordområdene generelt, og for Finnmark og Hammerfest spesielt, gjennomgås. Klimaendringer vil påvirke viktig infrastruktur i disse områdene. Samtidig ser vi at viktige næringer som fiskeri, olje og gass sektoren samt skipstrafikk vil bli berørt....

Disaggregating the Electricity Sector in the GRACE Model.

Rive, Nathan, Mideksa, Torben Kenea (Report;2009:02)

Air Pollution and Congestion in Bangkok- Developing analytical tools, and implications

Eskeland, Gunnar S., Mideksa, Torben Kenea (Report;2009:01)

In a congested city with air pollution like Bangkok, there are gains to analyzing and addressing them in coordination. Higher speed, tremendously valuable in itself for firms and households, also reduce the costs of air quality improvements.

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge. Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Dannevig, Halvor, Johansen, Hege, Veennemo, Haakon, Innbjør, Linda, Ericson, Torgeir, Tofteng, Maja, Aall, Carlo, Trude Rauken, Bob van Oort, Hans Asbjørn Aaheim, Groven, Kyrre, Heiberg, Eli (Report;2009:04)

Test and evaluation of a climate risk assessment procedure- Case study: The Norwegian hydro power company SFE

Kristin Linnerud (Report;2009:03)

Climate change: Scientific background and process

Hans Martin Seip, Skodvin, Tora, Knut H. Alfsen, Jan S. Fuglestvedt (Report;2000:01)

The paper gives a brief description of natural and man-made forces behind climate change and outlines climate variations in the past together with a brief synopsis likely future impacts of anthropogenic emissions of greenhouse gases. The paper also gives a briefing on the background, organisation an...

A macroeconomic assessment of impacts and adaptation to climate change in Europe

Dokken, Therese, Ericson, Torgeir, Hans Asbjørn Aaheim, Helene Amundsen, Taoyuan Wei (Report;2009:06)

Perceptions of ecological migration in Inner Mongolia, China: summary of fieldwork and relevance for climate adaptation

West, Jennifer (Report;2009:05)