CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS
Energy Food and forests Climate finance Local Solutions China The Arctic ​International Climate Policy

CICERO publications

Show filter

Hide filter

Noen Sentrale konklusjoner i andre hovedrapport fra FNs klimapanel (IPPC 1995)

Murvoll, Mariann, Jan S. Fuglestvedt (Policy Note;1996:02)

Energy, climate and air pollution: What do we know and how should we act?

Hans Martin Seip, Aunan, Kristin, Hans Asbjørn Aaheim (Policy Note;1996:01)

- To arrive at the most cost-effective strategies to reduce emissions an integrated approach is necessary. This implies to carry out detailed analyses of harmful effects on human health, materials and the ecosystems. - By using an integrated approach it may be possible to solve local problems and...

IPCCs synteserapport: Norsk oversettelse med kortfattet oppsummering

Jan S. Fuglestvedt (Policy Note;1997:02)

Dette er en oversettelse av synteserapporten fra den andre hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Synteserapporten drøfter vitenskapelig og faglig informasjon med relevans for fortolkning av Artikkel 2 i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (FCCC). På grunn av hensynet til vitenskapelig presisjo...

Om vurdering av klima og miljøeffekter ved innføring av ny teknologi

Aunan, Kristin, Jan S. Fuglestvedt, Hans Asbjørn Aaheim (Policy Note;1997:01)

Ny teknologi innebærerer normalt bedre løsninger, og har vanligvis positive økonomiske og miljømessige effekter. Bakgrunnen for forslaget om COGEN-anlegget ved Borregaard er imidlertid at en vesentlig del av energitilbudet de idag benytter seg av, produksjonen av svovelsyre, blir borte om få år. Det...

The ozone depletion problem

Isaksen, Ivar S. A. (Policy Note;1996:03)

Metallindustrien i Norge: økonomi, sysselsetting og utslipp av klimagasser

Godal, Odd (Policy Note;1998:02)

Framtidige krav til klimagassutslipp: Mulige langsiktige utslippsforpliktelser for Norge

Knut H. Alfsen (Policy Note;1998:01)

Tradeable quotas for greenhouse gases: An option also in favor of the environment?

Holtsmark, Bjart, Hagem, Cathrine (Policy Note;1997:04)

Rapport frå 8. Møte i Ad Hoc Group on the Berlin Mandate (AGBM), Bonn 22.-31. Oktober 1997

Asbjørn Torvanger (Policy Note;1997:03)

The state of the Kyoto Protocol negotiations: After the fourth UNFCCC Conference of the Parties (COP4) in Buenos Aires 2-13 November 1998

Asbjørn Torvanger (Policy Note;1998:05)

The fourth Conference of the Parties (COP4) under the Climate Convention (UNFCCC) took place in Buenos Aires, Argentina, from 2–13 November 1998. Summing up the conference, the main impression is that the climate process is moving ahead, but the speed is slower than many had anticipated and hoped....