CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Norges ledende institutt for tverrfaglig klimaforskning

Nyheter

Økt bruk av solenergi og flere plusskunder

Solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, og er også den fornybare energikilden som det ble investert mest i globalt i 2017. Det norske markedet for solkraft er fremdeles lite, men veksten har vært stor de siste årene, og etterspørselen fra både næringssegmentet og privatmarkedet har økt.

Hvem er solpionerene i Norge?

Tanja Winther er førsteamanuensis ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo og har deltatt i forskningsprosjektet Strøm fra folket. Sammen med kollegene fra CICERO, FNI og SINTEF Energiforskning, har hun gjennom 29 dybdeintervjuer fått en unik innsikt i hvem de norske solpionérene er. Les om dem her!

Vil vi ha sol?

Strøm fra folket peker på at veksten i plusskunder i det norske markedet i første rekke vil kunne komme som et resultat av markedskrefter hvor husholdningenes egen motivasjon for å skaffe seg solceller vil være sentralt sammen med videre teknologisk utvikling med for eksempel solceller integrert i bygningskonstruksjoner.

Kan sol bli stort i Norge?

Hva mangler vi egentlig i Norge for at solenergi skal ta av å gå fra solpionerer til et marked for de store massene. Har vi for lite sol, er markedet for lite eller er folk rett og slett ikke villig til å betale for sol. Eller er det rett og slett ikke lagt godt nok til rette fra myndighetene side for utnyttelse av solenergi. Leder av Strøm fra folket og forskningsleder ved CICERO, Hege Westskog tar oss igjennom de viktigste faktorene.

Hva vet folk om det å være plusskunde og er de villige til å betale?

Våren 2016 ble det gjennomført en representativ spørreundersøkelse blant norske husholdningskunder for å undersøke folks holdninger og oppfatninger om det å potensielt skulle bli en plusskunde. Undersøkelsen var web-basert og ble gjennomført av TNS Gallup.

Les flere saker

Utvalgte publikasjoner

Local governments as drivers for societal transformation: towards the 1.5 °C ambition

Helene Amundsen, Grete K. Hovelsrud, Carlo Aall, Marianne Karlsson, Hege Westskog

The creation of an ecovillage: Negotiating boundaries and identities in a Norwegian sustainable valley

Hege Westskog, Tanja Winther, Marianne Aasen

Manmade changes in Cirrus clouds from 1984 to 2007: A preliminary study

Kostas Eleftheratos, Gunnar Myhre, Patrick Minnis, Ioannis Kapsomenakis, Christos Zerefos

‘Like having an electric car on the roof.’ Domesticating PV solar panels in Norway

Tanja Winther, Hege Westskog, Hanne Sæle

Climate Leadership by Conditional Commitments

Leif Helland, Jon Hovi, Håkon Sælen