CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

 

 

Norge skal både kutte utslipp og bli et enda bedre sted å leve. For å lykkes må vi forstå verden rundt oss. Hvilke risikoer er Norge utsatt for og hva skal gi oss inntekter fremover? Vi må også skape attraktive lokalsamfunn med høy trivsel og lave utslipp. Scroll ned for å se alle foredragene i opptak. 

 

VERDEN RYKKER. RYKKER NORGE?

CICERO presenterer forskning om: karbonbudsjetter og scenarior, trender i internasjonal klimapolitikk, Trump-effekten, EUs energipolitikk og finansiell risiko.

Et panel av beslutningstakere fra næringsliv og politikk diskuterer hvordan dette vil påvirke Norge.

Glen Peters – Hvor er vi på vei?

 

Hvilken klimafremtid er mest sannsynlig? Glen presenterer sin nyeste artikkel i Nature Climate Change om nøkkelindikatorer for å måle oppfyllelsen av Parisavtalen.

Asbjørn Aaheim – Bare én sektor taper på Parisavtalen

 

Hvem vinner og hvem taper i klimapolitikken? Asbjørn viser hvordan alle sektorer – bortsett fra én - tjener på at politikerne gjennomfører Parisavtalen.

 

Christa Clapp – Slik kan investorer redusere klimarisiko

(video kommer)

CICERO har identifisert de største klimarisikoene for investorer. Dette hjelper dem å beregne og unngå kostnader knyttet til klimaendringene de neste tiårene. Christa presenterer hovedfunnene fra en fersk rapport.

 

Solveig Aamodt – Et frempek på internasjonal klimapolitikk

 

Hva påvirker klimapolitikken i verdens største utslippsnasjoner? Solveig Aamodt gir en oppsummering av de viktigste trendene innen internasjonal klimapolitikk.

 

Guri Bang – Klimapolitikk under Trump

 

Hvordan vil Trump endre amerikansk klimapolitikk? Kan USA beholde ledertrøya i klimaforskning og utvikling av grønn teknologi? Guri Bang analyserer Trumps første 74 dager.

 

Merethe Dotterud Leiren – likere fornybarpolitikk i EU

 

Mens vi her hjemme faser ut støtteordningen for fornybar energi, innfører andre europeiske land auksjonsordninger for støtte. Dette skjer til tross for svært ulike utgangspunkt. Merethe forklarer hvordan Brussel har påvirket støttesystemer i Tyskland og Storbritannia.

Kristin Linnerud – tre råd til norske energipolitikere

 

Fortsatt vekst i fornybarsektoren hemmes av politisk usikkerhet og kostnader knyttet til integrering av sol- og vindkraft. Hvordan unngår vi disse snubletrådene?

 

Debatt: Hvordan vil disse faktorene påvirke Norge?

(video kommer)

  • Arne Eik, ledende klimarådgiver i Statoil
  • Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea
  • Hans Jørgen Koch, direktør i Nordisk Energiforskning
  • Per Sanderud, direktør i NVE

Moderert av Kristin Halvorsen

 

14:50

 

 

Høy trivsel – lave utslipp. Norge anno 2030?

CICERO presenterer forskning om effekter av klimatiltak, hvordan få fart på omstillingen, ekstremregn og hvordan fakta kan omsettes til handling.

Et panel av beslutningstakere fra riks- og lokalpolitikken diskuterer hvordan kommunene kan jobbe systematisk med omstilling.

Bård Lahn – Fra Paris til Porsanger

 

Slik påvirkes norske kommuner av klimaavtalen som ble inngått i Paris.

 

Hege Westskog og Helene Amundsen – Klimamålene krever radikale endringer

 

Hvordan kan kommunene omstille seg til et lavutslippssamfunn?

 

Diskusjon: Hvordan kan kommunene jobbe med omstilling?

(video kommer)

  • Heidi Sørensen, klimadirektør i Oslo kommune
  • Tage Pettersen, ordfører i Moss
  • Ragnhild Hammer, klimarådgiver i Arendal

Moderert av Astrid Arnslett.