CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Telefon: +47 22 00 47 56 /

E-post: camilla.stjern@cicero.oslo.no

Forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. 

Studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Prosjekter

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2018

  • Camilla Weum Stjern, Helene Østlie Muri, Lars Ahlm, Olivier Boucher, Jason N.S. Cole, Duoying Ji, Andy Jones, Jim M. Haywood, Ben Kravitz, Andrew Lenton, John C. Moore, Ulrike Niemeier, Steven J. Phipps, Hauke Schmidt, Shingo Watanabe, Jon Egill Kristjansson, 2018 Response to marine cloud brightening in a multi-model ensemble Atmospheric Chemistry and Physics, Copernicus, EN
  • Camilla Weum Stjern, Helene Østlie Muri, Lars Ahlm, Olivier Boucher, Jason N.S. Cole, Duoying Ji, Andy Jones, J M Haywood, Ben Kravitz, Andrew Lenton, John C. Moore, Ulrike Niemeier, Steven J. Phipps, Hauke Schmidt, Shingo Watanabe, Jon Egill Kristjansson, 2018 Response to marine cloud brightening in a multi-model ensemble Atmospheric Chemistry and Physics, Copernicus, EN

2017

2016