CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Vi studerer hvordan internasjonal politikk og nasjonal politikk påvirker hverandre, og effekten av klimapolitiske virkemidler. Fokusområder er internasjonale klimaforhandlinger og klimapolitikken i Norge, Kina, USA og EU.

Recent news

EU og Polen i klimapolitikken: Hvem bestemmer over hvem og hva er konsekvensene for Norge?

Kull-landet Polen vil minst i EU. Har EU klart å påvirke Polen mot en grønnere kurs, eller har Polen – EUs sjette største medlemsland – bremset klimapolitikken i EU? Spørsmålet er også viktig for Norge som er på vei inn som fullt klimamedlem av EU. 

WinWind

Et nytt, EU-finansiert forskningsprosjektet, WinWind, tar mål av seg å undersøke faktorer som påvirker folks aksept av vindkraft i ulike regioner i Europa – blant annet på Fosen i Sør-Trøndelag.

Tyskland: Mindre fornybarstøtte bremser farten i utbyggingen

Tyskland er en pioner med sin klimavennlige energiomstilling. De siste årene har imidlertid framgangen gått ned: De energirelaterte klimagassutslippene har stagnert siden 2014, dermed kommer ikke Tyskland til å nå klimamålene for 2020. Forkjempere for energiomstillingen mener at «utbyggingsstoppen» for fornybar energi må fjernes og at støtteordningene igjen må bli rausere.

Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn

I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.

Klimastrategene i Brasil, India og Kina

Brasil, India og Kina er tre ganske ulike land, men de har minst én ting felles: Klimakoalisjoner har vært viktige for å drive fram klimapolitikken deres. I en ny studie viser vi hvordan.

Les flere saker

prosjekter