CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Lokale løsninger

Om oss

I CICERO ønsker vi å utøve forskning som utgjør en reell forskjell på det lokale nivået. Vi har fokus på alle aspektene i prosessene i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn. Vi kan bistå med kunnskap om prosesser (det vi kaller Kortreist Kvalitet) beregninger og virkemidler og kunnskap om klimafinans i kommunesektoren.

Lokale myndigheter har en nøkkelrolle når vi skal begrense utslipp og håndtere dagens og morgendagens vær og klima.

Selv om klimaendringene er globale så er effektene lokale. Dette betyr at lokalsamfunn står overfor endringer som kan begrenses gjennom en global avtale, men som uansett må møtes lokalt.

Hvilken tilnærming har CICERO til lokale klimaløsninger?

Hva som er de beste løsningene innenfor klimatilpasning og utslippskutt, avhenger av lokale forhold. Lokale forhold påvirker hvordan lokale beslutningstakere benytter seg av klimakunnskap, noe som igjen påvirker hvordan planer legges og gjennomføres. Samtidig påvirkes lokale forhold eksterne faktorer som global og nasjonal økonomi, samt politiske forhold.

Helhetlige løsninger må utvikles med utgangspunkt i realitetene lokalt, med de mulighetene og begrensningene dette innebærer. Da må mange fagretninger jobbe frem løsninger i fellesskap.

CICERO har bred kunnskap om lokalpolitiske prosesser, konsekvenser for lokalsamfunn og de naturvitenskapelige prosessene bak klimaendringene.

Vår tverrfaglige tilnærming gjør at vi kan bidra med relevant kunnskap til løsninger som faktisk sørger for at utslipp kuttes og tilpasning skjer.