CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Gjøre livet mer romslig? Nei takk.

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 15.06.2017

Hvorfor stritter velgerne imot i møte med effektive politiske virkemidler, selv når de åpenbart vil tjene på dem?  

Innføringen av miljøtiltak og -virkemidler hindres av at våre verdensbilder betyr mer for oss enn de faktiske effektene av tiltakene. 

Dette viser en ny studie i Journal of Environmental Economics and Management. 

I et kontrollert eksperiment designet forskerne tiltak og virkemidler som de visste ville at deltakerne kom materielt sett bedre ut av det. Rundt halvparten av deltakerne avviste likevel tiltakene de ble presentert, til tross for at de ville tjene økonomisk på å godta dem. 

– Det holder ikke å bare utvikle gode og effektive virkemidler

Steffen kallbekken, cicero senter for klimaforskning

Verdensbilder avgjør

Forskerne fant at hvilket verdensbilde du har er avgjørende for om du støtter eller forkaster forslag til virkemidler. For eksempel vil velgere med et mer individualistisk verdensbilde stemme imot prisvirkemidler, mens mer fellesskapsorienterte velgere er mer positive. 

Med andre ord – selv når politikere utvikler prisvirkemidler som er ment å tjene den enkelte så er vanskelig å oppnå støtte for dette, fordi noen vil motsette seg dem av grunner som dreier seg om mer enn effekten av virkemidlene. 

– Det holder ikke å bare utvikle gode og effektive virkemidler, fordi velgerne vil reagere både på hvordan virkemiddelet er innrettet og hvordan det kommuniseres, sier forsker Steffen Kallbekken ved CICERO, som har bidratt til studien. 

– Politikere må derfor finne måter å utforme og presentere virkemidler på, som ikke bryter med verdensbildet til de velgerne de ønsker å nå, sier Kallbekken.