CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Pass på figuren: 12 bud

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 19.10.2017

Tyndall har laget en hendig guide for deg som ønsker å lage tydelige figurer. 

En vitenskapelig figur må tilpasses slik at den formidler det den skal, påpeker Tyndall-rapporten Enhancing the accessibility of climate change data visuals. I denne rapporten finner du 12 retningslinjer for å trylle fram en god og lesbar figur. Her er en kvikk gjennomgang av de tolv hovedrådene. Last ned hele rapporten for ytterligere detaljer. 

1. Identifiser hovedbudskapet

Hvis du ikke tilpasser figuren til hovedbudskapet, svekkes leserens forståelse og evne til å trekke relevante slutninger fra den. 

 

2. Gjør en vurdering av leserens bakgrunnskunnskap

Folk antar ofte at andre sitter med samme, eller like mye kunnskap som dem selv. Dette kan stå i veien for god kommunikasjon. 

3. Gjør en vurdering av hvordan du tror publikumet ditt "tenker"

Hvilke forventninger leseren har til figuren, påvirker tolkningen. Hvis figur- og fargevalg samsvarer med måten "folk flest" tenker, forvirrer du mindre. 

 

4. Velg formater som leseren er kjent med

Folk er blitt kjent med visse typer figurer, som hjelper dem å forstå og ta inn ny kunnskap. 

 

5. Gjør det enkelt

Det kan være vanskelig å få med seg alt hvis en figur inneholder mange elementer. Rydd opp i rotet.

 

6. Bygg opp figuren bit for bit 

Å dele figuren opp i "biter" kan hjelpe leseren til å ta ut relevante data. 

 

7. Integrer og strukturer teksten

Når tekst og figur ligger på forskjellige steder, sloss de om oppmerksomheten til leseren.

 

8. Unngå sjargong og skriv ut forkortelser

Ukjente forkortelser kan skremme bort leseren. Prøv å unngå det. 

 

9. Tenk lesbarhet

Ved å visuelt framheve hva som er relevant ved figuren, tiltrekker du leserens oppmerksomhet. Bruk farger til å knytte sammen tekst og figur.

 

10. Animere eller ikke?

Animasjoner kan være vanskelige å forstå.  Vurder flere små visualiseringer, eller i det minste tilby leseren en måte å justere farten på animasjonen. 

 

11. Kommunisere usikkerhet

Framhev de sammenhengene hvor usikkerheten er relevant ved bruk av farge, og om nødvendig en tekstboks som forklarer hvordan usikkerheten skal tolkes.

12. Test ut figurene dine

Det er ikke alltid hva man tror er den mest effektive måten å vise noe på, er den enkleste å forstå. Test førsteutkastet på noen du tror representerer ditt publikum, men ikke test de reviderte versjonene på de samme personene.