CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog
At EU setter høye mål og stiller strenge krav er en viktig grunn til at Norge har valgt å samarbeide med EU om å redusere klimagassutslipp frem mot 2030, skriver klima- og miljøminister vidar helgesen. foto: Mission of Norway to the EU

At EU setter høye mål og stiller strenge krav er en viktig grunn til at Norge har valgt å samarbeide med EU om å redusere klimagassutslipp frem mot 2030, skriver klima- og miljøminister vidar helgesen. foto: Mission of Norway to the EU

Regjeringens oppskrift for klimakutt

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 23.06.2017

I klimameldingen legger regjeringen hovedvekten på nasjonale utslippsreduksjoner. Grovt sett skal to tredeler av jobben gjøres hjemme. Vi legger langt fra opp til å bruke alle muligheter EU-regelverket gir for å gjennomføre utslippskuttene i andre land.

Når Erlend André Tveiten Hermansen, Bård Lahn og Elin Lerum Boasson hevder i et innlegg i magasinet Klima at regjeringens klimaoppskrift er å kutte så mye som mulig ute, kan man mistenke at de ikke har lest klimameldingen. Meldingen viser at vi kan nå målene om utslippsreduksjoner ved å gjennomføre vedtatt politikk og noen nye tiltak.

Når vi setter et arbeidsmål for kutt i transportsektoren på 35-40 prosent, så snakker vi om utslippsreduksjoner i Norge. Når vi skal inngå forhandlinger med landbruket om utslippskutt på kanskje 20 prosent der, så snakker vi om utslippsreduksjoner i Norge. I byggsektoren vil vi vi innføre et bredt forbud mot bruk av fossil fyringsolje, og utrede hvordan bygge– og anleggsplassene kan bli mest mulig fossilfrie i fremtiden.

Når vi setter et arbeidsmål for kutt i transportsektoren på 35-40 prosent, så snakker vi om utslippsreduksjoner i Norge.

klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Dette er bare noen eksempler på nasjonale tiltak. At EU setter høye mål og stiller strenge krav er en viktig grunn til at Norge har valgt å samarbeide med EU om å redusere klimagassutslipp frem mot 2030. Det er EU som nå fremfor alle må ta lederrollen i global klimapolitikk, i en tid preget av usikkerhet etter USAs beslutning om å trekke seg ut av Parisavtalen.

At europeiske land kan samarbeide om å gjennomføre utslippskutt er en sentral del av EU-løsningen. De årlige utslippsbudsjettene gir oss kontroll med den løpende utslippsutviklingen. Muligheten for å samarbeide mellom land gjør at de nødvendige kuttene kan tas der det koster minst. Slik blir det større utslippskutt i Europa enn det ellers ville blitt.

Men klimameldingen legger altså hovedvekten på å gjennomføre utslippsreduksjoner i Norge.