CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog
john podesta har simpelten begynt å omtale president donald trump som «denier-in-chief». les saken og forstå hvorfor. foto: center for american progress @ flickr

john podesta har simpelten begynt å omtale president donald trump som «denier-in-chief». les saken og forstå hvorfor. foto: center for american progress @ flickr

– Støtte. Støtte. Støtte.

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 24.08.2017

– Virkeligheten er under angrep: Med Trump kommer vi til å se mye mer forskning finansiert av kull-lobbyen. Det er fryktelig. Amerikanske forskere trenger all støtte fra sine utenlandske medsøstre og medbrødre de kan få, sa Washington-veteran John Podesta da han gjestet Arendalsuka forrige uke.

The first fight in Washington now is to fight for facts, sa en alvorstynget Podesta under sitt Norgesbesøk.

Ordene falt under et lukket møte mellom ham og utvalgte norske forskningsinstitusjoner i Arendal kulturhus, der blant andre CICERO-direktør Kristin Halvorsen og forskningsleder Steffen Kallbekken deltok.

Bellona hadde invitert til en samtale om hvordan norske krefter kan støtte opp om klimaforskningen i USA i den dramatiske situasjonen fagmiljøet nå befinner seg i. Tema for møtet var Trumps angrep på klimaforskningen, muligheten for å opprette et system for tidlig varsling om kutt i klimaforskningen i USA og muligheten for å delvis kompensere for disse kuttene med tiltak i Norge.

Juryen er ikke ute i klimaspørsmålet

Hovedgjesten på møtet er ingen hvem som helst: John Podesta har vært valgkampleder for Hillary Clinton, seniorrådgiver for Barack Obama og stabssjef for president Bill Clinton. Han jobbet nært med Obama for å sikre finansiering av klimaforskning og klimatiltak og er blant annet kjent som hjernen bak Obamas Clean Power Plan, metanstrategien og solenergi-forpliktelsene.

Vi spurte John Podesta: «How should we talk about scientific uncertainty?» Hør svaret hans i klippet over. Videoen er produsert av Eilif Ursin Reed.

Podesta er nå styreformann i Center for American Progress, en tenketank for det demokratiske partiet som han også har grunnlagt. Senteret har et betydelig klimaprogram.

– Så vi skal kjempe for fakta, men hvordan gjør vi det samtidig som vi snakker om usikkerheter i forskningen, svakheter i modellene etc.?

– Noe av problemet er at folk blander sammen sannsynlighet i forskningen med politikk. Den politiske retningen er tindrende klar – utslippene må ned – men når forskningen viser sannsynlige scenarioer i ulike retninger, misforstår folk det og blir usikre på selve fundamentet i saken, som slett ikke er usikkert. Ingen debatterer grunnpremisset, grunnsannheten om klima; at global oppvarming skjer og at det skjer på grunn av utslipp av klimagasser. Ja, utenom forskningen som er finansiert av fossilindustrien, da, sier han.

– Juryen er ikke ute på gangen i dette spørsmålet, slår Podesta fast overfor KLIMA.

Kutter forskningsmidler og sensurerer

Kampanjesjefen til Hillary Clinton har gjentatte ganger sagt at han ligger søvnløs fordi han føler seg medskyldig i å ha skapt fenomenet Trump. Under møtet i Arendal ramset han opp de ulike virkemidlene i Trumps klimafornektelse:

– Folk er ett virkemiddel: Han setter feil folk inn i sårbare posisjoner. Han har for eksempel satt klimafornekteren Scott Pruitt til å lede miljødepartementet (EPA). I tillegg knuser han klimaforskningen økonomisk: Han har foreslått å kutte EPA-budsjettet med 32 prosent. Og han jobber med å endre lovene, blant annet vil han forkaste energi- og miljøreguleringene Obama innførte, forteller Podesta.

Sist, men ikke minst: Han styrer språkbruken, informasjonen og fortellingene som kommer fra offisielt hold. Selv EPA får ikke lov å bruke ordet «klimaendringer», men kan derimot snakke om «ekstremvær» og lignende. Klimadata blir tatt bort og erstattet med ny informasjon.

Sjokkerende at Trump-administrasjonen legger opp til å kutte så dypt i finansieringen til klimaforskning.

guri bang

– Det er fryktelig. Jeg er overrasket over at vi i det hele tatt klarte å gjennomføre demonstrasjonen March for Science i april.

Guri Bang, forskningsleder ved CICERO og ekspert på amerikansk energi- og klimapolitikk, er rystet over omfanget av klimakneblingen til Trump:

– Det er virkelig alvorlig og sjokkerende at Trump-administrasjonen legger opp til å kutte så dypt i finansieringen til klimaforskning. USA har vært den største og viktigste bidragsyteren til klimaforskning gjennom flere tiår, sier hun.

– Hva kan Norge gjøre, om noe?

– Vi norske forskere kan tilby deltakelse og finansiering som partnere i våre forskningsprosjekter, og vi kan tilby plass som gjesteforskere for de som ønsker å komme seg bort fra galskapen. Vi burde også kunne tilby hjelp til å sikre kontinuitet i viktige dataserier, så langt det praktisk vil la seg gjøre, sier Bang.

Vi spurte John Podesta: «How important is it for US climate goals that states like California and New York keep pressing for stronger climate policie?» Hør svaret hans i klippet over. Videoen er produsert av Eilif Ursin Reed.

– Internasjonal solidaritet viktig

Podesta er ikke i tvil om at vi kan forvente mer kullindustrifinansiert forskning de neste årene og at hovedstrategien vil være som den alltid har vært fra det hold: å skape tvil om klimaforskningen.

– Virkeligheten er under angrep: Med Trump kommer vi til å se mye mer forskning finansiert av kull-lobbyen. Amerikanske forskere trenger all den støtten fra sine utenlandske medsøstre og medbrødre som de kan få. Vi må sørge for at seriøs forskning blir tatt på alvor igjen, og få folk til å stole på forskere mer enn andre stemmer i det offentlige ordskiftet, sa Podesta.

Det er behov for en konkret oversikt over hvilke deler av klimaforskningen som trues.

kristin halvorsen

Tore Furevik, direktør for Bjerknessenteret spurte hva norske forskere kan gjøre for å hjelpe.

– Støtte, støtte, støtte. Dere må hjelpe de amerikanske forskerne å beholde verdigheten. De blir stadig krenket mens de bare prøver å gjøre jobben sin. Internasjonal solidaritet er viktig nå. Der har dere en rolle å spille, svarte Podesta.

Kristin Halvorsen var opptatt av hva norske forskere og norske myndigheter kan gjøre for å sikre at viktig klimaforskning kan videreføres selv om USA kutter i sin finansiering.

– Dette er en dramatisk situasjon, men det er behov for en konkret oversikt over hvilke deler av klimaforskningen som trues dersom det skal være mulig å trappe opp den norske innsatsen for å kompensere for kuttene fra Trump, kommenterte CICERO-direktøren.

– Vi har ikke oversikt på hjemmebane en gang. Vi prøver stadig å ta innover oss utfordringen og forstå hva konsekvensene kan bli. Høsten blir en konsolideringsfase, sa Podesta.

Bør kartlegge hull og behov

– Hvilke andre økonomiske virkemidler finnes i USA enn føderal støtte, Guri Bang?

– En del av forskningen i USA blir finansiert av private fond, som MacArthur Foundation og Bill and Melissa Gates Foundation, og disse vil ikke bli berørt av Trumps budsjettkutt. Den offentlige finansieringen av forskning gjennom National Science Foundation og forvaltningen (for eksempel Department of Energy, NASA og EPA) er imidlertid helt sentral for å videreføre den viktige forskningen som amerikanske forskere har bidratt med for å bygge kunnskap rundt klimaproblemet, sier hun.

Vi spurte John Podesta: «Do you see any signs of division within the Republican party on climate change?» Hør svaret hans i klippet over. Videoen er produsert av Eilif Ursin Reed.

Etter møtet med forskerne i Arendal sa Podesta at det ble klart for ham at vi trenger en solid vurdering av hva som faktisk skjer med de grunnleggende forpliktelsene til forskningen amerikanerne har finansiert og støttet, i tillegg til det som skjer politisk.

– Vi trenger en overgripende, detaljert evaluering som belyser hvilke datasett, hvilke forskningsprogrammer og hvilke finansieringsordninger som nå står i fare for å forsvinne, sier han.

– Delstatene kan ta noe av ansvaret den føderale regjeringen nå fraskriver seg, og privat sektor noe, men internasjonale aktører må også på banen, mener han.

– Hvem bør ta initiativet til å skaffe en slik oversikt?

– Store amerikanske forskningsorganisasjoner som The American Association for the Advancement of Science og Concerned Scientists kan for eksempel begynne prosessen, men vi må alle komme sammen og etter hvert snakke med én stemme. Det må være målet, sier han.

13 spydspisser for klima

Podesta tror Trump kommer til å sitte ut perioden, men at han vil få mer motstand «innenfra».

– Trumps forkjærte avvisning av virkeligheten – basert på kampanjer ledet av ekstreme høyrekrefter – har tatt såpass av at det nå er en liten gruppe republikanere i Representantenes hus som tar avstand fra klimaskepsisen hans. De sier vi må «get real» og begynne å respondere på klimakrisen. De har rett: Virkeligheten trenger alltid gjennom, sier han i en prat med KLIMA etter møtet.

– Bare se på hva Jerry Brown (guvernøren i California, red.anm.) nylig klarte: å videreføre kvotehandelssystemet i California. Han trengte et to-tredelsflertall i delstatsregjeringen for å få det til, og fikk til og med noen republikanske stemmer, sier Podesta og legger til at den føderale kongressen i Washington ofte kommer diltende etter spydspissene.

– Hvor viktig er stater som California og New York i å drive amerikansk klimapolitikk videre og sørge for at Parismålene nås tross Trump?

– Ekstremt viktige! Både de to statene og hele koalisjonen av13 delstater som har erklært at de støtter Parisavtalen. Til sammen utgjør de 50 prosent av BNP i USA, men ikke fullt ut 50 prosent av utslippene ettersom de allerede er ganske energieffektive. Det er i disse delstatene innovasjon og forretningsutvikling skjer.

– Framdriften av en systemendring i USA kommer fra disse delstatene.