CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog
i moderne forskning måles havtemperaturen med avansert teknologi, såkalte argo bøyer. foto:csiro

i moderne forskning måles havtemperaturen med avansert teknologi, såkalte argo bøyer. foto:csiro

Temperaturmålingene blir stadig bedre - jorda varmes i rykk og napp

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 06.02.2017

Fremgang på forskningsfronten og bedre temperaturmålinger avfeies av klimaskeptikere som juks. - Kritikken som reises mot en to år gammel NOAA-studie er villedende og på grensen til uredelig, ifølge Bjørn Samset ved CICERO.

Omdiskutert pause i oppvarmingen er avblåst, skrev CICERO i 2015. Bakgrunnen var en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Science der forskerne ved NOAA hadde oppdatert de globale temperaturmålingene med flere og mer presise data. Temperaturøkningen viste seg å være større enn tidligere antatt.

Studien har vært angrepet av klimaskeptikere siden den ble publisert i 2015. Størrelsen på temperaturøkningen mellom årene 1998 til 2013 har vært omdiskutert. Lenge kunne det virke som at temperaturøkningen nærmest sto stille i årene etter 1998. Dette har blitt brukt som argument av klimaskeptikere for at CO2 ikke har en oppvarmende effekt. Det hadde vært gode nyheter om de faktisk hadde hatt rett. Det har de dessverre ikke.

– Endringene NOAA har gjort handler først og fremst om bedre analyse av temperaturdata fra båter. Forfatterne har gjort en langt grundigere jobb enn tidligere i å ta hensyn til at målemetodene har endret seg over tid. Resultatet viste seg stort sett å ha en moderat effekt på temperaturserien, men i noen få tidsperioder betydde det mye. Årene siden 1998 var en av disse, sa Samset i 2015.

I ettertid har flere andre uavhengige forskningsmiljøer kommet til samme konklusjon. Oppvarmingen fra 1998 til 2013 var større en forskerne først trodde.

Diskusjonen om oppvarmingen mellom 1998 og 2013 er en liten detalj, påpeker Samset.

- Jorden har blitt én grad varmere på hundre år, og 2015 og 2016 var rekordår med stor margin. Om økningen mellom 1998 og 2013 var marginal eller i tråd med langtidstrenden betyr, i det lange løp, veldig lite.

- Klimaforskere forventer likevel ikke at jordens overflatetemperatur skal stige jevnt og trutt hvert eneste år. På grunn av våre utslipp tas det opp mer energi i klimasystemet enn det sendes ut. Den ekstra energien fordeler seg ikke jevnt mellom delene, og ikke likt for hvert år. Hadde jorden ligget helt stille så ville den kanskje gjort det, men jorden er alt annen enn rolig. Havet «slosher» frem og tilbake, atmosfæren virvler rundt, is smelter og fryser til igjen rundt polene, skydekket varierer fra år til år, sier Samset.

En tidligere ansatt ved NOAA, som nå er gått av med pensjon, kritiserte søndag studien til sin tidligere arbeidsgiver i en artikkel i Mail on Sunday. Artikkelen er skrevet av klimaskeptikeren David Rose og gjentar flere påstander som ble tilbakevist allerede i 2015.

- Kritikken er villedende på grensen til det uredelige, sier Samset.

- NOAA-studien viser det samme som alle andre store analyser av global temperatur, nemlig at når vi tar bedre hensyn til havbøyer og tar med målinger nærmere Arktis, så viser global oppvarming seg å ha vært enda – litt – raskere enn vi trodde. Metodene og resultatene er dessuten grundig bekreftet av uavhengige forskere.

Her er hvorfor:

  • Studien fra NOAA har siden blitt uavhengig bekreftet, senest i en artikkel i Science Advances 4. januar 2017. Her går uavhengige forskere gjennom både NOAA-arbeidet og andre nye anslag for oppvarmingen. De finner at alle anslagene konkluderer likt og bruker korrekte metoder.
  • Dataene fra NOAA-studiet er fritt tilgjengelige, selv om Mail on Sunday-saken hevder det motsatte.
     
  • Mail on Sunday får to måleserier til å fremstå som ulike ved å bruke ulike utgangspunkt. Tar vi samme utgangspunkt for temperaturavviket, blir de to måleseriene så å si identiske. Dette er direkte uredelig av Mail on Sunday.
     
  • Alle måleserier som brukes i klimaforskning blir forbedret, år for år. De endringene Mail on Sunday-saken diskuterer er en slik forbedring: Forskere forsøker å ta bedre hensyn til målinger som vi vet er mer nøyaktige enn andre. Her vil det si at bøye-målinger tillegges større vekt enn målinger fra skip (ikke mindre, slik Mail on Sunday hevder) og at antall målestasjoner over land økes fra 4.400 til over 25.000! Dette gjør NOAA-måleserien mye mer fullstendig enn den tidligere har vært, og gjør at denne måleserien nå viser så å si identisk temperaturutvikling som de andre store analysene fra Berkeley, NASA og UK Met Office.

Grafen til venstre blir framstilt som bevis for at forskerne ved NOAA er uredelige. Grafen til høyre viser at degt ikke er noen forskjell på målingene til NOAA og Meteorologisk institutt i Storbritannia.