CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Scaling green investments through blockchain

The Green Assets Wallet will develop a technology that bridges green investors with potential investment opportunities through cost-efficient and immutable verification of green impact.

CoCliME: Co-development of CLimate services for adaptation to changing Marine Ecosystems

CoCliME-prosjektet skal samutvikle og samprodusere skreddersydde klimatjenester for marine økosystemer, samt et rammeverk for utvikling av klimatjenester som skal støtte beslutningstakere i forbindelse med økologiske og sosioøkonomiske effekter av klimaendringer i ulike kystområder.

S2S4E Climate Services for Clean Energy

S2S4E er et europeisk innovasjonsprosjekt for klimatjenester finansiert av EUs Horisont2020-program. CICERO er prosjektets nest største partner og leder to arbeidspakker.

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ENABLE

ENABLE.EU studerer sosiale og kulturelle faktorer som påvirker europeeres energivalg og atferd. Vi trenger informanter!

ENABLE: Hvorfor velger vi grønn energi?

Dette prosjektet har som mål å få folk i Europa til å bli enda grønnere i hverdagen - når vi velger transportmidler og oppvarming i husene våre, for eksempel - ved å søke en dypere forståelse for hva som driver energivalgene våre.