CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Livssyklusanalyse av klimaeffekten av elektrifisering av Utsira

Ole Løfsnes, Asbjørn Torvanger

Denne rapporten er utarbeidet i fellesskap av CICERO Senter for Klimaforskning og Pöyry Management Consulting (Norway) AS for Industri Energi, koordinert av Geir Vollsæter (Geir.Vollseter@industrienergi.no; 90911793). Rapporten drøfter ulike konseptmuligheter for energiforsyning til offshore-installasjonene på Utsira-høyden, og hvilken utslippsvirkning de ulike løsningene vil ha. Rapportens konklusjoner bygger på en kvantitativ analyse av fremstilling av elektrisk kraftforsyning til Utsira-høyden. Analysen sammenstiller de utslippsvirkningene elektrifisering av offshore-installasjonene har sammenlignet med ulike lokale gasskraftteknologier.

More details

  • Year: 2014
  • Language: Norwegian