CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimamodellene indikerer at tørre strøk blir tørrere og våte strøk våtere framover på grunn av klimaendringene. Derfor er bedre teknologier for henting av vann fra dype reservoarer, transport, lagring og rensing av drikke- og avløpsvann av stor og stigende verdi på verdensmarkedet. Norge har god kompetanse på mange vannteknologier, som kan videreutvikles til en viktig eksportindustri.

Behovet for å resirkulere ressurser, materiale og varme blir større og større på bakgrunn av befolkningsøkningen i mange land, økonomisk vekst, og klimaendringene. Dette gjelder spesielt begrensede lagerressurser som fosfor, som er avgjørende i jordbruket. I en sirkulær økonomi er det systematisk resirkulering av alle viktige materiale og ressurser. Også på dette området finnes det sterke norske kompetansemiljøer det kan bygges på for å utvikle en større grønn næring.

Et annet område som åpner for nye muligheter er helseteknologier som kan håndtere utfordringene som kommer fra et klima i endring, både i Norge og andre land. Noen eksempler er beskyttelse av befolkningen mot hetebølger og mot smittsomme sykdommer og parasitter som sprer seg til nye områder (nordover).

Klimaendringene i norsk natur vil skape nye utfordringer og muligheter for turisme og naturopplevelser. Et kreativt reiseliv i dette perspektivet krever at man er i stand til å se mulighetene og hvordan disse kan brukes, noe som Norge har kompetanse på og gode forutsetninger for å utvikle videre.