CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Av Asbjørn Torvanger

Norge har ikke bare store vannkraftressurser men ligger også i verdenstoppen på vannkraftteknologi. Både på det innenlandske markedet og som eksportnæring har vi store muligheter på opprusting av eldre anlegg og utbygging av ny effektiv vannkraft, små vannkraftverk, inkludert magasinsystemer og lagring, overførings- og distribusjonsnett, og styringsteknologi.

Vindkraftteknologien er langt utviklet, men mer effektive vindmøller utvikles stadig. Med bakgrunn i norsk maritim og petroleumsrelatert kompetanse og store arealressurser er havmøller et område med stort potensiale for Norge, spesielt understellet til flytende havmøller, men havmøller som står på havbunnen er også interessant (Teknisk Ukeblad, 2012). Bølgeenergi er et annet lite utviklet men potensielt viktig teknologi-område av stor interesse for Norge. Norge ligger også langt framme på solceller, som kanskje er den energiteknologien som har størst potensiale globalt (jfr. Elkem Solar).