CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Teknologiske nyvinninger når det gjelder råvarer og prosesser som kan redusere energibruken og klimagassutslippene fra denne industrien har derfor stor interesse i Norge og på verdensmarkedet. Flere industriprosesser kan bli tilnærmet karbonfrie, for eksempel ved å erstatte kull med hydrogen som reduksjonsmiddel ved aluminiums-produksjon. En annen mulighet er å bruke energi basert på biomasse i stedet for fossil energi, forutsatt at biomasse-bruken er karbondioksid-nøytral. En tredje mulighet er karbonfangst og –lagring (CCS), der utslippene av karbondioksid fanges og transporteres for permanent lagring på egnede lokaliteter i berggrunnen. Foreløpig er CCS for dyrt i forhold til klima-verdien til at industrien er interessert uten omfattende offentlig støtte. En tilknyttet mulighet er lagring av karbondioksid fra kontinentet i berggrunnen under Nordsjøen, forutsatt en høy nok pris på karbondioksid gjennom en strammere klimapolitikk, og at de europeiske landene er villige til å betale Norge for lagring.