CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

I en forordning fra 2009 har EU krevd at maksimalt utslipp per km fra nye biler skal være på 95 gram CO2 per km innen 2020/21 (Fridstrøm og Alfsen, 2014). Til sammenligning var det gjennomsnittlige utslippet fra biler solgt i Norge hittil i 2017 faktisk på 86 gram per km, takket være en stor andel elektriske biler (Finansdepartementet, 2017).

Omsetningspåbud for biodrivstoff, det vil si biodiesel og etanol i bensin, vil redusere utslippene av CO2 i Norges utslippsregnskap ettersom man regner biodrivstoff som karbonnøytralt. Det betyr at tilsvarende mengde CO2 bindes i ny skogvekst. I dag er kravet til innblanding på 6,25 %, mens den mest ambisiøse tiltakspakken sikter mot 20 - 21 % i 2020 (Finansdepartementet, 2017). I hvilken grad biodrivstoff faktisk er klimanøytralt er omdiskutert (Fridstrøm og Alfsen, 2014). Det avhenger av bio-råstoffet, transporten og fremstillingsmetoden. Det er stor forskjell på produksjon av for eksempel biodiesel fra matavfall eller bioetanol fra skogsavfall, og import av bioetanol produsert fra mais. Utfordringen for Norge er at et høyt innblandingskrav lett vil kunne føre til behov for import fra andre land, der drivstoffet er produsert fra matvarer. I så fall er klimaeffekten mer usikker og importen kan legge press på matprisene, noe som er omstridt fordi det kan gå ut over matforsyningen til fattige mennesker dersom råvaren produseres i et u-land.