CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 62 /

E-post: anders.tonnesen@cicero.oslo.no

Anders Tønnesen er samfunnsgeograf, med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og hovedfag fra Universitetet i Bergen. Siden 2007 har han primært jobbet med temaene klimavennlig byutvikling og nettverksorganisering av lokalt klimaarbeid. I sin doktorgradsavhandling studerte Tønnesen, med bruk av case-studier i fire norske byer, barrierer og muligheter for redusert bilbruk. Sentralt i dette arbeidet var analyse av policy-pakker (som bypakker og byvekstavtaler) for samordning av areal- og transportpolitikk. Tønnesen har vært opptatt av hvordan klimapolitikk gir fordeler og ulemper for ulike grupper og hvordan dette igjen påvirker hva slags politikk som gjennomføres.

Prosjekter

  • Include - Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.
  • Noradapt Noradapt er et nasjonalt senter for bærekraftig klimatilpasning. 
  • SUSTAIN I januar 2021 la den norske regjeringen fram en ambisiøs plan for å redusere Norges klimautslipp med inntil 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 (Klima- og miljødepartementet 2021). For å oppnå dette må transportpolitikken understøtte omfattende utslippskutt som samtidig oppleves tilstrekkelig rettferdig til at den kan opprettholdes over tid. Dette er utgangspunktet i samarbeidsprosjektet SUSTAIN.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2020

Rapport/avhandling

2022

2020

2019

2011

Konferansebidrag og faglig presentasjon

2021

2020

2019