CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 87 /

E-post: b.h.samset@cicero.oslo.no

Physicist and science disseminator, broad experience in atmospheric science and global climate modelling.

Physicist, climate scientist, science disseminator. Studying precipitation and the role of atmospheric aerosols in a changing climate, mainly through climate modelling. Regular newspaper columnist and science commentator, Norwegian media. Previously worked on particle physcis, with the ATLAS collaboration at CERN and the BRAHMS collaboration at RHIC. PhD in Nuclear Physics, University of Oslo (2006).

Prosjekter

 • AC/BC På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet
 • The NetBC project På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet.
 • Impact of absorbing Aerosols on Radiative forcing in the European Arctic The climate impact of absorbing aerosols, such as black carbon particles originating from fossil fuel combustion or biomass burning, mineral dust and volcanic ash, is still very poorly understood especially its role in the atmosphere of polar regions.
 • ICOS-Norge Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway
 • SUPER - SUb-daily Precipitation Extremes in highly-populated Regions The main objective of SUPER is to quantify the influence of anthropogenic activity on sub-daily extreme precipitation in highly populated regions
 • ACRoBEAR – risiko for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye breddegrader I prosjektet ACRoBEAR (Arctic Community Resilience to Boreal Environmental Change: Assessing Risks from fire and disease) studerer vi hvordan risikoen for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye nordlige breddegrader kan komme til å endre seg med klimaendringene, og hvordan lokalsamfunn kan håndtere og tilpasse seg konsekvensene.
 • ACACIA – forbedre kunnskapen om luftfart og klima Gjennom det EU-finansierte prosjektet ACACIA (Advancing the Science for Aviation and Climate) skal vi redusere usikkerheten om klimaeffektene av utslipp fra fly, og bidra med kunnskap for utvikling av helhetlig politikk og reguleringer for en mer klimavennlig luftfart.
 • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
 • CATHY Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er.
 • ARIDITY Hvilken rolle spiller støvpartikler fra jordsmonn i klimasystemet? Og kan denne rollen bli viktigere fremover dersom menneskelige aktiviteter og klimaendringer fører til store endringer av landjorda? Dette er hovedspørsmålene som skal besvares gjennom prosjektet ARIDITY.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2020

2019

 • Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Marianne Tronstad Lund, Christian Wilhelm Mohr, Maria Sand, Anne Sophie Daloz, 2019 How daily temperature and precipitation distributions evolve with global surface temperature Earth's Future, EN
 • Øivind Hodnebrog, Gunnar Myhre, Bjørn Hallvard Samset, Kari Alterskjær, Timothy Andrews, Oliviér Boucher, Gregory S. Faluvegi, Dagmar Fläschner, Piers M. Forster, Matthew Kasoar, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Benjamin Richardson, Dilshad Shawki, Drew Shindell, Keith P Shine, Philip Stier, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, Duncan Watson-Parris, 2019 Water vapour adjustments and responses differ between climate drivers Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • Camilla Weum Stjern, Marianne Tronstad Lund, Bjørn Hallvard Samset, Gunnar Myhre, Piers M. Forster, Timothy Andrews, Olivier Boucher, Gregory Faluvegi, Dagmar Fläschner, Trond Iversen, Matthew Kasoar, Viatcheslav Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Richardson, Maria Sand, Dilshad Shawki, Drew Shindell, Christopher J. Smith, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, 2019 Arctic Amplification Response to Individual Climate Drivers Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics, EN
 • Tao Tang, D Shindell, G. Faluvegi, Gunnar Myhre, Dirk Jan Leo Oliviè, A. Voulgarakis, Matthew Kasoar, T. Andrews, O. Boucher, Piers M. Forster, Øivind Hodnebrog, Trond Iversen, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, T. Richardson, Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, C. Smith, 2019 Comparison of Effective Radiative Forcing Calculations Using Multiple Methods, Drivers, and Models Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics, EN
 • Gunnar Myhre, Kari Alterskjær, Camilla Weum Stjern, Øivind Hodnebrog, Louis Marelle-Sebrechts, Bjørn Hallvard Samset, Jana Sillmann, Nathalie Schaller, Erich Fischer, M Schulz, Andreas Stohl, 2019 Frequency of extreme precipitation increases extensively with event rareness under global warming Scientific Reports, Nature Portfolio, EN
 • Borgar Aamaas, Terje Koren Berntsen, Bjørn Hallvard Samset, 2019 The regional temperature implications of strong air quality measures Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • Thomas B. Richardson, Piers Maxwell de Ferranti Forster, Christopher J. Smith, Amanda C. Maycock, Tom Wood, Timothy Andrews, Oliviér Boucher, Gregory Faluvegi, Dagmar Fläschner, Øivind Hodnebrog, Matthew Kasoar, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, Johannes Mülmenstädt, Gunnar Myhre, Dirk Jan Leo Oliviè, Robert W. Portmann, Bjørn Hallvard Samset, Dilshad Shawki, Drew T. Shindell, Philip Stier, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, Duncan Watson-Parris, 2019 Efficacy of climate forcings in PDRMIP models Journal of Geophysical Research (JGR): Space Physics, EN
 • Bjørn Hallvard Samset, Marianne Tronstad Lund, Massimo Bollasina, Gunnar Myhre, Laura J. Wilcox, 2019 Emerging Asian aerosol patterns Nature Geoscience, Nature Portfolio, EN
 • Jana Sillmann, Camilla Weum Stjern, Gunnar Myhre, Bjørn Hallvard Samset, Øivind Hodnebrog, Timothy Andrews, Oliviér Boucher, Gregory Faluvegi, Piers Forster, Matthew R. Kasoar, Viatcheslav V. Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-Francois Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas B. Richardson, Drew Shindell, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, Francis W. Zwiers, 2019 Extreme wet and dry conditions affected differently by greenhouse gases and aerosols npj Climate and Atmospheric Science, Nature Portfolio, EN
 • Marianne Tronstad Lund, Gunnar Myhre, Bjørn Hallvard Samset, 2019 Anthropogenic aerosol forcing under the Shared Socioeconomic Pathways Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • Gunnar Myhre, Kari Alterskjær, Camilla Weum Stjern, Øivind Hodnebrog, Louis Marelle-Sebrechts, Bjørn Hallvard Samset, Jana Sillmann, Nathalie Schaller, Erich Fischer, M Schulz, Andreas Stohl, 2019 Frequency of extreme precipitation increases extensively with event rareness under global warming Scientific Reports, Nature Portfolio, EN

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011