CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 14 /

E-post: m.t.lund@cicero.oslo.no

Forsker II

Forsker på atmosfære- og klimamodellering, kortlevde klimapådrivere og drivhusgasser, klimaeffekten av utslipp i transportsektoren, biodrivstoff, bruk av utslippsvektfaktorer, skog og klima.

Bakgrunn:

PhD (2014), Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Tittel: "Climate impacts of past, present and future emissions from the transport sector".

M.Sc (2008), Meteorologi og oseanografi, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

 

Annet:

PACES (air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies)

 

 

Prosjekter

  • ACCRI CIC-MOD ​Formålet med prosjektet ACCRI CIC-MOD er å studere hvordan utslipp fra luftfart i ulike regioner påvirker atmosfæren og klima på regional og global skala. 
  • AC/BC På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet
  • Bio4Clim Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland
  • Quantifying Impacts of South Asian Aerosols on Regional and Arctic Climate The main objective of QUISARC is to quantify regional and Arctic climate impacts of South Asian aerosol emissions, by updating present emission inventories and tracing the aerosol impacts through teleconnections, and physical and chemical processes
  • Quantifying Climate Impacts of Future Forest Management Strategies in Norway Det internasjonale samfunnet har blitt enige om at økningen i den globale middeltemperaturen ikke må overstige 2°C. Aller helst skal den begrenses til 1.5°C. Dette er et svært ambisiøst mål, som krever en storstilt omstilling fra et samfunn avhengig av fossile brensler til et basert på fornybare materialer og energi.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2016

  • Solveig Glomsrød, Taoyuan Wei, Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Bjørn Hallvard Samset, 2016 A warmer policy for a colder climate: Can China both reduce poverty and cap carbon emissions? Science of the Total Environment, Elsevier Science, EN
  • Guy P. Brasseur, Mohan Gupta, Bruce E Anderson, Sathya Balasubramanian, Steven Barrett, David Duda, Greg Fleming, Piers M. Forster, Jan S. Fuglestvedt, Andrew Gettelman, Rangasayi N Halthore, Daniel S Jacob, Mark Z. Jacobson, Arezoo Khodayari, Kuo-Nan Liou, Marianne Tronstad Lund, Richard C Miake-Lye, Patrick Minnis, Seth C. Olsen, Joyce E. Penner, Ronald G. Prinn, Ulrich Schumann, Henry B Selkirk, Andrei Sokolov, Nadine Unger, Philip Wolfe, Hsi-Wu Wong, Donald W Wuebbles, Bingqi Yi, Ping Yang, Cheng Zhou, 2016 Impact of Aviation on Climate: FAA's Aviation Climate Change Research Initiative (ACCRI) Phase II Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), American Meteorological Society, EN

Rapport/avhandling

Utvalgte nettsaker

  • Kloden er blitt én grad varmere. Hva så? 2015 markerte en milepæl i klimasammenheng. For første gang nådde vi en økning i den globale middeltemperaturen på én grad i forhold til førindustriell tid. Den mye omdiskuterte «pausen» i global oppvarming er over. Hva er det med temperatur?
  • Arktis De globale klimaendringene har ført til store endringer i Arktis, og endringene går raskt. De siste tiårene har gjennomsnittlig årstemperatur i Arktis økt om lag dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet og utbredelsen av sjøisen om sommeren er nesten halvert.