CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 14 /

E-post: m.t.lund@cicero.oslo.no

Forsker I

Klimaforsker med PhD i meteorologi fra UiO og bred ekspertise innen global klima- og atmosfæremodellering. 

Erfaren forskningsformidler. Forsker på sammensetningen av atmosfæren og hvordan klimaet endrer seg som følge av utslipp fra våre aktiviteter. Forskningstemaene varierer fra detaljerte prosesser til overordnede spørsmål om menneskapt klimapåvirkning med relevans for samfunn og beslutningstakere. Spesifikke tema inkluderer luftfart og klima, transportsektorens klimaavtrykk, kortlivede klimadrivere, regionale utslipp med fokus på Asia, og koblinger mellom landjorda, atmosfæren og klima. 

 

Twitter: @mt_lund

 

Bakgrunn:

PhD (2014), Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Tittel: "Climate impacts of past, present and future emissions from the transport sector".

M.Sc (2008), Meteorologi og oseanografi, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

 

Annet:

Styringskomitemedlem i PACES (Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies)

Styremedlem i NOSA (Nordic Society for Aerosol Research)

 

 

 

Prosjekter

 • ACCRI CIC-MOD ​Formålet med prosjektet ACCRI CIC-MOD er å studere hvordan utslipp fra luftfart i ulike regioner påvirker atmosfæren og klima på regional og global skala. 
 • AC/BC På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet
 • Quantifying Impacts of South Asian Aerosols on Regional and Arctic Climate The main objective of QUISARC is to quantify regional and Arctic climate impacts of South Asian aerosol emissions, by updating present emission inventories and tracing the aerosol impacts through teleconnections, and physical and chemical processes
 • Quantifying Climate Impacts of Future Forest Management Strategies in Norway Det internasjonale samfunnet har blitt enige om at økningen i den globale middeltemperaturen ikke må overstige 2°C. Aller helst skal den begrenses til 1.5°C. Dette er et svært ambisiøst mål, som krever en storstilt omstilling fra et samfunn avhengig av fossile brensler til et basert på fornybare materialer og energi.
 • ACRoBEAR – risiko for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye breddegrader I prosjektet ACRoBEAR (Arctic Community Resilience to Boreal Environmental Change: Assessing Risks from fire and disease) studerer vi hvordan risikoen for skogbrann og vektorbårne sykdommer på høye nordlige breddegrader kan komme til å endre seg med klimaendringene, og hvordan lokalsamfunn kan håndtere og tilpasse seg konsekvensene.
 • ACACIA – forbedre kunnskapen om luftfart og klima Gjennom det EU-finansierte prosjektet ACACIA (Advancing the Science for Aviation and Climate) skal vi redusere usikkerheten om klimaeffektene av utslipp fra fly, og bidra med kunnskap for utvikling av helhetlig politikk og reguleringer for en mer klimavennlig luftfart.
 • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
 • ENBEL: Kobler sammen forskning på klima og helseeffekter Klimaendringene er ifølge Verdens helseorganisasjon den største helsetrusselen i det 21. århundre. Nå skal ledende forskere og prosjekter innen klima- og helseforskning kobles sammen for å bidra med mer helhetlig kunnskap om sammenhengen mellom klimaendringer og helseeffekter.
 • CATHY Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er.
 • ARIDITY Hvilken rolle spiller støvpartikler fra jordsmonn i klimasystemet? Og kan denne rollen bli viktigere fremover dersom menneskelige aktiviteter og klimaendringer fører til store endringer av landjorda? Dette er hovedspørsmålene som skal besvares gjennom prosjektet ARIDITY.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

 • Camilla Weum Stjern, Bjørn Hallvard Samset, Gunnar Myhre, Huisheng Bian, Mian Chin, Yanko Davila, Frank Dentener, Louisa Emmons, Johannes Flemming, Amund Søvde Haslerud, Daven Henze, Jan Eiof Jonson, Tom Kucsera, Marianne Tronstad Lund, M Schulz, Kengo Sudo, Toshihiko Takemura, Simone Tilmes, 2016 Global and regional radiative forcing from 20 % reductions in BC, OC and SO4 - An HTAP2 multi-model study Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • Solveig Glomsrød, Taoyuan Wei, Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Bjørn Hallvard Samset, 2016 A warmer policy for a colder climate: Can China both reduce poverty and cap carbon emissions? Science of the Total Environment, EN
 • Boris Quennehen, Jean-Christophe Raut, Kathy S. Law, Nikos Daskalakis, Gérard M. Ancellet, Cathy Clerbaux, Sangwoo Kim, Marianne Tronstad Lund, Gunnar Myhre, Dirk Jan Leo Oliviè, Sarah Safieddine, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Jennie L. Thomas, Svetlana G. Tsyro, Ariane Bazureau, Nicolas Bellouin, Min Hu, Maria Kanakidou, Zbigniew Klimont, Kaarle Kupiainen, Stelios Myriokefalitakis, Johannes Renatus Quaas, Steven T. Rumbold, M Schulz, Ribu Cherian, Atushi Shimizu, Jici Wang, Soonchang Yoon, Tong Zhu, 2016 Multi-model evaluation of short-lived pollutant distributions over east Asia during summer 2008 Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • Steve R. Arnold, Kathy S. Law, Charles A. Brock, Jennie L. Thomas, Sandra M. Starkweather, Knut von Salzen, Andreas Stohl, Sangeeta Sharma, Marianne Tronstad Lund, Mark G. Flanner, Tuukka Petäjä, Hiroshi Tanimoto, Jim Gamble, Jack E. Dibb, Megan Melamed, Noor Johnson, Maryann Fidel, Veli-Pekka Tynkkynen, Alexander Baklanov, Sabine Eckhardt, Sarah A. Monks, Jo Browse, Heike Bozem, 2016 Arctic air pollution: Challenges and opportunities for the next decade Elementa: Science of the Anthropocene, BioOne, EN
 • Solveig Glomsrød, Taoyuan Wei, Borgar Aamaas, Marianne Tronstad Lund, Bjørn Hallvard Samset, 2016 A warmer policy for a colder climate: Can China both reduce poverty and cap carbon emissions? Science of the Total Environment, Elsevier Science, EN
 • Guy P. Brasseur, Mohan Gupta, Bruce E Anderson, Sathya Balasubramanian, Steven Barrett, David Duda, Greg Fleming, Piers M. Forster, Jan Fuglestvedt, Andrew Gettelman, Rangasayi N Halthore, Daniel S Jacob, Mark Z. Jacobson, Arezoo Khodayari, Kuo-Nan Liou, Marianne Tronstad Lund, Richard C Miake-Lye, Patrick Minnis, Seth C. Olsen, Joyce E. Penner, Ronald G. Prinn, Ulrich Schumann, Henry B Selkirk, Andrei Sokolov, Nadine Unger, Philip Wolfe, Hsi-Wu Wong, Donald W Wuebbles, Bingqi Yi, Ping Yang, Cheng Zhou, 2016 Impact of Aviation on Climate: FAA's Aviation Climate Change Research Initiative (ACCRI) Phase II Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), EN

2015

 • Sabine Eckhardt, B. Quennehen, Dirk Jan Leo Oliviè, Terje Koren Berntsen, Regimon Cherian, J. Christensen, W. Collins, S Crepinsek, N Daskalakis, M Flanner, Andreas Herber, C Heyes, Øivind Hodnebrog, Lan Huang, M Kanakidou, Z Klimont, J. Langner, Katharine S. Law, Marianne Tronstad Lund, R Mahmood, A Massling, S Myriokefalitakis, Izabela Ewa Nielsen, J.K. Nøjgaard, Johannes Quaas, Patricia K. Quinn, Jean-Christophe Raut, Steven T. Rumbold, M Schulz, S Sharma, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Henrik Skov, T Uttal, Knut von Salzen, Andreas Stohl, 2015 Current model capabilities for simulating black carbon and sulfate concentrations in the Arctic atmosphere: A multi-model evaluation using a comprehensive measurement data set Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • Andreas Stohl, Borgar Aamaas, M Amann, LH Baker, N Bellouin, Terje Koren Berntsen, O Boucher, R Cherian, W Collins, N Daskalakis, Maria Dusinska, Sabine Eckhardt, Jan Fuglestvedt, Mikael Harju, C Heyes, Øivind Hodnebrog, J Hao, U Im, M Kanakidou, Z Klimont, K Kupiainen, KS Law, Marianne Tronstad Lund, R Maas, CR MacIntosh, Gunnar Myhre, S Myriokefalitakis, Dirk Jan Leo Oliviè, J Quaas, B Quennehen, JC Raut, ST Rumbold, Bjørn Hallvard Samset, M Schulz, Øyvind Seland, Keith P. Shine, Ragnhild Bieltvedt Skeie, Shuxiao Wang, Karl Espen Yttri, T Zhu, 2015 Evaluating the climate and air quality impacts of short-lived pollutants Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN

2014

2013

2012

2011

2009

Rapport/avhandling

2020

2019

2018

2016

2014

2011

Utvalgte nettsaker

 • Kloden er blitt én grad varmere. Hva så? 2015 markerte en milepæl i klimasammenheng. For første gang nådde vi en økning i den globale middeltemperaturen på én grad i forhold til førindustriell tid. Den mye omdiskuterte «pausen» i global oppvarming er over. Hva er det med temperatur?
 • Arktis De globale klimaendringene har ført til store endringer i Arktis, og endringene går raskt. De siste tiårene har gjennomsnittlig årstemperatur i Arktis økt om lag dobbelt så mye som det globale gjennomsnittet og utbredelsen av sjøisen om sommeren er nesten halvert.