CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 35 /

E-post: nina.holmelin@cicero.oslo.no

Mine forskningsinteresser er tilpasning til klimaendringer, landbruk, bærekraftighet, matsikkerhet og utvikling. Jeg er samfunnsgeograf og benytter meg mest av kvalitative metoder og feltarbeid som grunnlag for empiriske data.

Arbeidet mitt dreier seg om tilpasningskapasitet, fleksibilitet, innovasjon og matsikkerhet i småskala landbrukssystemer, i møte med klimaendringer og andre storskala endringer. Doktorgradsprosjektet mitt dreier seg om muligheter og barrierer for tilpasning til klimaendringer i landbrukssystemer i Himalaya, kjønnsrelasjoner og beslutningstaking innad i hushold samt meningsdimensjonene og verdisettingen av selvbergingsproduksjon. Relasjoner mellom rural utvikling, klima, mat- og arbeidsmarkeder og migrasjon spiller en indirekte rolle i dette arbeidet.

Jeg er samfunnsgeograf og bruker hovedsakelig kvalitative metoder, inkludert case studier og intensive feltarbeidsmetoder. Tverrfaglig forskning og kombinerte metoder er viktig for meg og jeg har noe bakgrunn fra fag som antropologi, utviklingsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi og systemdynamikk i tillegg til spesialisering i geografi. Jeg har felterfaring fra Nepal, Peru, Estland og Norge og har jobbet med matproduksjon og matsikkerhet i Malawi. Andre temaer som opptar meg er global produksjon, fordeling og handel med mat, samt omstilling i norsk landbruk til økt sosial, miljømessig og klimamessig bærekraft.

Prosjekter

  • The Himalayan Climate Change Adaptation Programme (HICAP) HICAP is a collaboration between three organisations – CICERO, ICIMOD, and GRID-Arendal. The programme aims to enhance the resilience of mountain communities, and particularly of women, through improved understanding of vulnerabilities, opportunities, and potentials for adaptation.
  • ClimateFood - Climate transitions in the Norwegian food system How can the Norwegian food production - consumption system be changed towards sustainable production of more climate friendly food? This overarching question targets opportunities for climate change adaptation and emission reductions, but also looks for co-benefits for, and stronger links between, producers and consumers.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling Del av bok/rapport Konferansebidrag og faglig presentasjon

Tidsskriftspublikasjon

2019

2013

Rapport/avhandling

2019

Del av bok/rapport

2017

Konferansebidrag og faglig presentasjon

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Utvalgte nettsaker

  • Fleksible bønder i Himalaya Bønder i høyfjellet i Nepal har mulighet til å veksle raskt mellom forskjellige typer avlinger og inntektskilder. Denne fleksibiliteten gjør dem bedre i stand til å tilpasse seg varierende klimaforhold og gjør dem mindre sårbare for klimaendringer.
  • Folk i Himalaya trenger isbreene Smelting av breer som ligger under 6000 meters høyde skaper problemer for bønder i Himalaya.
  • Befolkningsveksten beveger seg i klimavennlig retning Bedre levestandard får befolkningsveksten i verden til å bremse opp. Dette er gode nyheter for klimaet fordi det vil føre til lavere vekst i klimagassutslipp, sier forskere ved CICERO Senter for klimaforskning.