CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 93 /

E-post: steffen.kallbekken@cicero.oslo.no

Forskningsleder for klimaøkonomigruppen  

Jeg ble ansatt på CICERO i 2002 for å utvikle vår første generelle likevektsmodell. To år senere begynte jeg på en doktorgrad om hvordan utforme miljøavgifter som er både effektive og støttes av befolkningen. Etter jeg forsvarte doktorgraden i 2008 har jeg ledet flere prosjekter om grønn omstiling, miljøavgifter, transportpolitikk, atferdstiltak ("nudging") og internasjonal klimapolitikk. I 2012-2013 var jeg forskningsleder for klimapolitikkenheten, og i 2014-2017 for klimaøkonomienheten. Fra 2014 til 2019 ledet jeg vårt forskningssenter for miljøvennlig energi CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk, og mye av min forskning og formidling har vært konsentrert om Parisavtalen. Siden 2019 har jeg ledet vår gruppe for klimaøkonomi.

Min viktigste forskningsinteresse er virkemidler i klimapolitikken, og jeg leder to prosjekter finanisert av Forskningsrådet, "Aviate" om klima og luftfart og "Enable" om den grønne omstillingen i Norge.

Jeg bruker ofte labeksperimenter, felteksperimenter og spørreundersøkelser i min forskning.

Leder for teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp i jordbruket (2017-2019)

Medlem av teknisk beregningsutvalg for klima (2018-)

Styremedlem Utviklingsfondet 2014 - 2018

Styremedlem GreeNudge 2011 - 2017

 

 

Prosjekter

  • CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk CICEP Senter for internasjonal klima- og energipolitikk er ett av tre sentre for samfunnsvitenskapelig forskning på miljøvennlig energi (FME) etablert av Forskningsrådet i 2011.
  • Politically Feasible Renewable Energy Development: The Role of Public Acceptance. The over-arching task of this project is to study the political feasibility of the low carbon energy policy transition initiated by the EU. In order to adopt and implement efficient policies at the regional, national and local level, public acceptance for policy change will be crucial.
  • ENABLE: Hvorfor velger vi grønn energi? Dette prosjektet har som mål å få folk i Europa til å bli enda grønnere i hverdagen - når vi velger transportmidler og oppvarming i husene våre, for eksempel - ved å søke en dypere forståelse for hva som driver energivalgene våre. 
  • ENABLE I prosjektet ENABLE (Enabling the green transition in Norway) ser vi på hvordan nye teknologier innenfor energi- og transportsektoren kan bidra til den grønne omstillingen i Norge, og samtidig få tilstrekkelig støtte i befolkningen.
  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2006

Rapport/avhandling

2021

2020

2019

2018

2017

  • Steffen Kallbekken, Bård Lahn, Asbjørn Torvanger, 2017 Klimavalg 2017 NO

2015

2014

2013

2011

2001

Utvalgte nettsaker

  • AVIATE: Hvordan kan luftfarten bidra til lavutslippssamfunnet? Gjennom prosjektet AVIATE (Aviation in a low-carbon society) skal vi bidra til bedre kunnskap om klimaeffekten av luftfart både i Norge og globalt og se nærmere på virkemidler, tiltak og motivasjonen til luftfartsnæringen og myndighetene for å redusere klimaeffekten av luftfart.
  • ENABLE I prosjektet ENABLE (Enabling the green transition in Norway) ser vi på hvordan nye teknologier innenfor energi- og transportsektoren kan bidra til den grønne omstillingen i Norge, og samtidig få tilstrekkelig støtte i befolkningen.