CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 56 /

E-post: camilla.stjern@cicero.oslo.no

Forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. 

Studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Forsker på effekten av atmosfæriske partikler på klima, med spesiell fokus på hvordan endringer i utslipp påvirker nedbøren. Studerer også vekselvirkninger mellom aerosoler og skyer, endringer i ekstremnedbør og har tidligere deltatt i prosjekter relatert til geoengineering og kosmisk stråling. Skrev hovedfagsoppgave med tema "global dimming" som gjestestudent ved Københavns Universitet, og fullførte doktorgrad (PhD) i 2015 ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo, med tittel "On the effect of aerosol emission changes on precipitation and clouds".

Prosjekter

 • AC/BC På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet
 • The NetBC project På leting etter svevende sot, og hvordan det påvirker klimaet.
 • SUPER - SUb-daily Precipitation Extremes in highly-populated Regions The main objective of SUPER is to quantify the influence of anthropogenic activity on sub-daily extreme precipitation in highly populated regions
 • GREAT Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten?
 • CATHY Menneskeskapte utslipp av små, svevende partikler - kalt aerosoler - har en sterk påvirkning på klimaet. Gjennom nyere historie har de motvirket noe av oppvarmingen fra utslipp av drivhusgasser, og i dag regner vi med at aerosolene kjøler jordens overflate med opp til en halv grad Celsius. I tillegg påvirker de regnmønstre, monsunene i Afrika og Asia, og hvor variabelt været er.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon

Tidsskriftspublikasjon

2021

 • Maria Sand, Bjørn Hallvard Samset, Gunnar Myhre, Jonas Gliss, Susanne E. Bauer, Huisheng Bian, Mian Chin, Ramiro Checa-Garcia, Paul Ginoux, Zak Kipling, Alf Kirkevåg, Harri Kokkola, Philippe Le Sager, Marianne Tronstad Lund, Hitoshi Matsui, Twan Van Noije, Dirk Jan Leo Oliviè, Samuel Rémy, M Schulz, Philip Stier, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, Kostas Tsigaridis, Svetlana G. Tsyro, Duncan Watson-Parris, 2021 Aerosol absorption in global models from AeroCom phase III Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN

2020

2019

2018

 • Gunnar Myhre, Ryan J. Kramer, Christopher J. Smith, Øivind Hodnebrog, Piers M. Forster, Brian J. Soden, Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Timothy Andrews, Oliviér Boucher, Gregory S. Faluvegi, Dagmar Fläschner, Matthew Kasoar, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Richardson, Drew T. Shindell, Philip Stier, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, Duncan Watson-Parris, 2018 Quantifying the importance of rapid adjustments for global precipitation changes Geophysical Research Letters, EN
 • Tao Tang, Drew Shindell, Bjørn Hallvard Samset, Olivier Boucher, Piers M. Forster, Øivind Hodnebrog, Gunnar Myhre, Jana Sillmann, Apostolos Voulgarakis, Timothy Andrews, Gregory S. Faluvegi, Dagmar Fläschner, Trond Iversen, Matthew Kasoar, Viatcheslav Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-Francois Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Richardson, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, 2018 Dynamical response of Mediterranean precipitation to greenhouse gases and aerosols Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN
 • Bjørn Hallvard Samset, Camilla Weum Stjern, Elisabeth Andrews, Ralph A. Kahn, Gunnar Myhre, M Schulz, Gregory L. Schuster, 2018 Aerosol Absorption: Progress Towards Global and Regional Constraints Current Climate Change Reports, EN
 • Gunnar Myhre, Bjørn Hallvard Samset, Øivind Hodnebrog, Timothy Andrews, Olivier Boucher, Gregory S. Faluvegi, Dagmar Fläschner, Piers M. Forster, Matthew Kasoar, Viatcheslav V. Kharin, Alf Kirkevåg, Jean-François Lamarque, Dirk Jan Leo Oliviè, Thomas Benjamin Richardson, Dilshad Shawki, Drew Shindell, Keith P. Shine, Camilla Weum Stjern, Toshihiko Takemura, Apostolos Voulgarakis, 2018 Sensible heat has significantly affected the global hydrological cycle over the historical period Nature Communications, Nature Portfolio, EN
 • Camilla Weum Stjern, Helene Østlie Muri, Lars Ahlm, Olivier Boucher, Jason N.S. Cole, Duoying Ji, Andy Jones, Jim M. Haywood, Ben Kravitz, Andrew Lenton, John C. Moore, Ulrike Niemeier, Steven J. Phipps, Hauke Schmidt, Shingo Watanabe, Jon Egill Kristjansson, 2018 Response to marine cloud brightening in a multi-model ensemble Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), Copernicus GmbH, EN

2017

2016

 • Camilla Weum Stjern, Helene Østlie Muri, Lars Ahlm, Olivier Boucher, Jason N.S. Cole, Duoying Ji, Andy Jones, Jim M. Haywood, Ben Kravitz, Andrew Lenton, John C. Moore, Ulrike Niemeier, Steven J. Phipps, Hauke Schmidt, Shingo Watanabe, Jon Egill Kristjansson, Response to marine cloud brightening in a multi-model ensemble Atmospheric Chemistry and Physics, Copernicus, EN