CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 75 41 18 22 /

E-post: grete.hovelsrud@nord.no

Hovelsrud er forsker ved Nordlandsforskning og CICERO, samt professor ved Nord Universitet i Bodø.

Hovelsrud er forsker ved Nordlandsforskning og CICERO, samt professor ved Universitetet i Nordland i Bodø. Hun er antropolog med bred og mangeårig erfaring fra forskning i Arktis. Hennes ekspertområde er tverrfaglige studier omkring sårbarhet og tilpasning til klimaendringer. Å forstå hvordan lokale forhold påvirker oppfatninger om klimaendringer og evne til omstilling, er en sentral del av hennes forskningsarbeid.

Prosjekter

  • Primary Industries and Transformational Change De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at den framtidige risikoen forbundet med klimaendringer vil kreve en samfunnsomstilling. Omstillingen må skje i tillegg til klimatilpasning og utslippsreduksjoner. 
  • ClimateFood - Climate transitions in the Norwegian food system How can the Norwegian food production - consumption system be changed towards sustainable production of more climate friendly food? This overarching question targets opportunities for climate change adaptation and emission reductions, but also looks for co-benefits for, and stronger links between, producers and consumers.
  • TRANSFORM – hvordan kan kommunene omstille seg til lavutslippssamfunnet Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030, og økte dermed ambisjonsnivået betraktelig for norsk klimapolitikk. Dette var en direkte respons på 1.5°C målet som ble vedtatt i Parisavtalen fra desember 2015. Dette meget ambisiøse norske målet innebærer endringer i hvordan samfunnet er organisert og fungerer.

Publikasjoner og formidling ved CICERO

Gå til: Tidsskriftspublikasjon Rapport/avhandling

Tidsskriftspublikasjon

2022

2020

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

Rapport/avhandling

2022

2012

2010

2008

2007

2006