CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Telefon: +47 22 00 47 78 /

E-post: tiina.ruohonen@cicero.oslo.no

Tiina er prosjektleder og prosjektutvikler på EU-prosjekt. Hun jobber med innovasjon av klimatjenester, fornybar energi og bærekraftig eierskapsstyring og selskapsledelse. 

Tiina har lang erfaring fra internasjonale organisasjoner, forskning og frivillighet som jobber med klimaspørsmål, fornybar energi, klimakommunikasjon, ledelse, etikk og åpne data.  Som tidligere konsulent har hun jobbet mye med energisektoren i Finland, Tyskland og Norge og som rådgiver for offentlig og privat sektor innenfor fornybar energi, bærekraft, selskapsledelse, og politisk kommunikasjon. Tiina er medgrunnlegger og leder av Holder de ord, en organisasjon som arbeider for mer ansvarlighet og åpenhet i politikken ved å lage digitale verktøy basert på åpne offentlige data. Hun er tidligere Fellow ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), Center for Collective Intelligence og har grader i statsvitenskap og bærekraftig utvikling fra Universitetet i Oslo. 

Prosjekter

  • Global Weirding Global Weirding er en interaktiv visualisering av den mest omfattende vitenskapelige rapporten om klimaendringer som noensinne er laget – den femte hovedrapporten til FNs klimapanel.
  • SIS Future Africa - Co-production of climate services in South Africa and Tanzania The core idea of this project is the production of climate information through the co-production of climate services. However, the type of and need for climate information depend very much on the location, sector and livelihood of People.
  • Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) The Sustainable Market Actors for Responsible Trade project is an Horizon 2020 project funded by the European Union. CICERO contributes with research on hotspot analysis and dissemination and stakeholder engagement.
  • Den internasjonale konteksten for overgangen til et lavutslippssamfunn I det nye klimaregimet under Parisavtalen er det mer fokus på nasjonale utslippskutt mens sentrale prinsipper om global kostnadseffektivitet blir mindre viktige. Det nye, internasjonale klimaregimet markerer dermed et skifte til en mer nasjonalt orientert og sektorspesifikk tilnærming til klimapolitikk. Dette skiftet vil få konsekvenser for norsk klimapolitikk i årene framover.
  • S2S4E Climate Services for Clean Energy S2S4E er et europeisk innovasjonsprosjekt for klimatjenester finansiert av EUs Horisont2020-program. CICERO er prosjektets nest største partner og leder to arbeidspakker.