CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

13.08.2019

Kl. 08:00 - 09:30

CICERO på Arendalsuka: Olje i klimakamp -hvor ligger uenighetene

Klimamålene i Parisavtalen har ført til økende debatt om Norges framtid som oljenasjon. Må vi la oljen ligge av hensyn til klimaet, eller kan vi bidra til renere produksjon av fossil energi som verden trenger? Vil klimapolitikken ramme lønnsomheten i oljeindustrien eller Norges omdømme internasjonalt? Vi gir et overblikk over hvordan norske myndigheter historisk sett har forsøkt å håndtere balansegangen mellom olje- og klimapolitikk, og nøster opp de mange ulike spørsmålene som ofte blandes sammen i den opphetede politiske debatten om framtiden til olje-Norge. Kom og spis frokost med oss og hør CICERO forsker Bård Lahn i samtale med direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen rundt temaene. Medvirkende Bård Lahn, Forsker, CICERO Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO Arrangementet streames på våre Facebooksider  Få med deg alt om arrangementet her 

13.08.2019

Kl. 10:30 - 11:45

CICERO på Arendalsuka: Fra brunt til grønt - klimarisiko i norske selskaper

For å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn må alle sektorer bidra og det vil kreves store investeringer i årene fremover. Hvordan kan «brune» selskaper innen sektorer med høye utslipp slik som luftfart, shipping og tungindustri være en del av den grønne omstillingen? Klimarisiko har kommet på dagsorden i finanssektoren de siste årene, men det er ikke nødvendigvis så enkelt for investorer å analysere bærekraften i investeringene sine. Hvordan kan klimarisiko håndteres i praksis? Hva ser investorer etter nå? Hva skjer internasjonalt på dette feltet som kan påvirke oss i Norge? Medvirkende Kristina Alnes, seniorrådgiver, CICERO Marianne Tronstad Lund, seniorforsker, CICERO Frances Eaton, Juridisk og compliance direktør, Nysnø Karoline Bakka Hjertø, Leder bærekraft og samfunn, Sparebank1 Østlandet Thina Saltvedt, Seniorrådgiver Sustainable Finance, Nordea Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO Arrangementet streames på CICEROs Facebookside.  Få med deg alt om arrangementet her. 

13.08.2019

Kl. 12:15 - 13:45

CICERO på Arendalsuka: Når skoen trykker på 422 steder, minst!

Ulike lokale kontekster gir ulike behov. Universelle statlige løsninger passer ikke alltid sammen med det lokale mangfoldet. Hvordan skal man da sikre virkemidler som gir kommunene handlingsrom til å omstille seg til et lavutslippssamfunn? Og hva er det som utløser omstilling i kommunene? Hvordan kan kommune, fylke og stat samarbeide for å få til de gode løsningene? Hvordan kan det statlige nivået best legge til rette for den lokale omstillingen? Arrangementet er en rundbordssamtale. Direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen, er moderator. Medvirkende: Helene Amundsen, CICERO Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet Nils Aarsæther, NORCE Kjetil Bjørklund, KS Arrangementet vil bli streamet på vår Facebookside Få med deg alt om arrangementet her  

13.08.2019

Kl. 14:00 - 15:00

CICERO på Arendalsuka: Byvekstavtalene -mer enn bompengebråk?

De tre siste årene har forskere fra CICERO, TØI og OsloMet (NIBR) fulgt utviklingen og forhandlingene av byvekstavtalene. Handler disse kun om bompenger eller ikke bompenger. Bidrar egentlig byvekstavtalene til å nå klimapolitiske mål? Tar de vare på både bykjerne og områdene rundt? Har prosessen rundt avtalene vært demokratiske nok til å ta hensyn til befolkningens ønsker og behov? Og fungere de egentlig som et godt verktøy for å finne de beste løsningene på transport og arealbruk lokalt? Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO spør, og forskerne svarer. Deltakere: Helene Amundsen, CICERO Anders Tønnesen, TØI Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet Hege Hofstad, OsloMet Arrangementet vil ble streamet på vår Facebookside Få med deg alt om arrangementet her

13.08.2019

Kl. 17:45 - 18:45

CICERO på Arendalsuka: Hvor godt takler kommunene ekstremvær?

Hvor godt er norske kommuner egentlig rustet til å håndtere følgene av klimaendringene og mer hyppig ekstremvær? Våren 2019 har forsikringsselskapet If, CICERO Senter for klimaforskning og IVL Det svenske miljøinstituttet undersøkt dette. Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader. Hvilken kommune er den best klimatilpassede – og er det mange kommuner som ennå ikke har startet det viktige arbeidet? Dette er blant spørsmålene vi får svar på i undersøkelsen. Mange lokalsamfunn har gjentatte ganger stiftet bekjentskap med klimarelaterte værhendelser. Alt peker mot at flere vil oppleve dette fremover. Derfor er det viktig at problemet blir tatt på alvor, og at kommunene tilpasser seg den nye virkeligheten. Det handler om trygge lokalsamfunn i årene fremover. Undersøkelsen er utført etter inspirasjon fra Sverige, der en lignende undersøkelse er gjort i flere år. Medvirkende: Ola Elvestuen, klima- og miljøminister Kristin Halvorsen, direktør, CICERO Marit Klemetsen, seniorforsker, CICERO Marianne Tronstad Lund, seniorforsker, CICERO Ivar Martinsen, konserndirektør, If Helge Eide, områdedirektør, KS Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet Representanter fra kommuner, (TBC) Arrangementet vil bli streamet på CICEROs Facebookside   Få med deg alt om arrangementet her.  Få med deg alt om arrangementet her.  

13.08.2019

Kl. 19:00 - 20:00

CICERO på Arendalsuka: Et dypdykk i folket, vol 2

Hvorfor gjør vi som vi alltid har gjort selv om vi sier vi vil være med på omstillingen? Spis kvelds med oss og lær litt mer om hvorfor det er viktig å forstå folkedypet. For å oppnå klimamålene må Norge implementere en rekke nye virkemidler som vil påvirke folk i hverdagen. Forsker ved NMBU og CICERO, Arild Vatn, vil øke kunnskapen om hvordan enkeltpersoner og husholdninger reagerer på klimapolitikken. Prosjektet han er en del av skal gi kunnskap om hva folk kan tenke seg å gjøre selv og hvordan man utvikler virkemidler som støttes av folket, er politisk gjennomførbare og bidrar til kutt i utslippene. I år har prosjektet fått andre runde med svar fra befolkningen, har noe endret seg det siste året? Hvilke tendenser ser vi? Hvilke nøkkeltall er det viktig å ha fokus på framover? Hvorfor er det så viktig å finne ut av dette? Hvilken betydning har individuelle kjennetegn og kontekst for holdninger til virkemidler, og for effekten av dem? Direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen, spør og Arild svarer. Velkommen til en uformell samtale hvor litt tapas vil bli servert. Arrangementet streames på vår Facebookside ​Få med deg alt om arrangementet her