CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

26.03.2019

Kl. 18:30 - 20:30

Miljødebattene: Er fortetting et effektivt klima og miljøtiltak?

Oslo trenger flere boliger og mindre trafikk. Da må vi bo tettere og i nærheten av kollektivknutepunkt. Men hvor tett er tett nok? Og hvor går grensen mellom vekst og grønt? Over hele Oslo danner folk lokale aksjonsgrupper mot utbyggings- oog fortettingsplaner. Les mer her