CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Den samme effekten kan oppnås ved å sette opp skilt som oppfordrer gjester til å forsyne seg med flere små porsjoner, heller enn én stor (Kallbekken og Sælen 2013). I andre sammenhenger er det derimot ikke tilstrekkelig med rene informasjonstiltak for å endre handlingsmønster (Tørnblad m.fl. 2014; Kallbekken, Sælen og Hermansen 2012).

Det er imidlertid ikke bare økonomi og tilgjengelig informasjon som former valgene våre. En rekke psykologiske mekanismer bidrar til å forme hvordan vi vurderer ulike valg opp mot hverandre. En slik grunnleggende mekanisme er at mennesker har en tendens til å overvurdere fordelene ved status quo, og å legge større vekt på risikoen ved endring (Weber 2017). Dette kan utgjøre en betydelig barriere mot endringer i vante adferdsmønstre.

En måte å håndtere denne utfordringen på kan være å sikre at de mest klimavennlige handlingsalternativene alltid er utgangspunktet i valgsituasjonen, og at man aktivt må velge disse bort for å velge mindre miljøvennlig (Sunstein og Reisch 2014). For eksempel vil flere velge å kjøpe garantert fornybar elektrisitet dersom dette er utgangspunktet for hva strømleverandøren tilbyr, og man ellers aktivt må velge ikke-fornybart, enn hvis utgangspunktet i valgsituasjonen er motsatt.