CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimasystemet

Hva vi gjør

CICEROs klimasystemgrupper dekker et bredt spekter av emner innen atmosfæriske fag. Vi er først og fremst en modelleringsfaggruppe. Vi studerer strålingspådriv i klimasystemet og prøver å finne ut hvilken rolle gasser, aerosoler og skyer spiller.

Forskningsemner for oss er klimarespons over ulike tidsskalaer (raske tilpasninger og sakte respons), klimafølsomhet, drivere for endringer i nedbør under global oppvarming, turbulensprosesser i den nedre atmosfæren og ekstremværhendelser. Videre fokuserer vi på arktiske klimaendringer, klimaeffekten fra skogbruk og langdistansetransport av kortvarige klimaforurensninger (spesielt svart karbon /sot). Vi utvikler og evaluerer og bruker også ulike beregninger for å sammenligne utslippssektorer og -regioner.

Våre metoder inkluderer både bruk av observasjonsdata og modellering, alt fra globale jordsystemmodeller til mer finmaskede modeller. Den kjemiske transportmodellen OsloCTM, utviklet i samarbeid med Universitetet i Oslo og for tiden i sin tredje versjon, er et viktig forskningsverktøy hos oss på CICERO.