CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Energibruk i private husholdninger er imidlertid ikke en stor direkte bidragsyter til Norges territorielle klimagassutslipp, ettersom forbruket i stor grad er knyttet til elektrisitet og andelen fornybar kraft er svært høy i Norge. Bruk av fossil energi til oppvarming i husholdninger stod bare for rundt en prosent av de nasjonale utslippene i 2015 (SSB 2016), og bruk av oljefyring til oppvarming er allerede vedtatt utfaset. Samtidig står nordmenns forbruk av annen type energi for indirekte klimagassutslipp: Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet der utslippene er høyere enn i Norge, og man regner ofte et klimagassutslipp knyttet til norsk elektrisitetsforbruk på linje med energimiksen i det nordiske kraftmarkedet. Derfor er det et mål å redusere energibruken i Norge uavhengig av de direkte utslippseffektene i Norge. I Energimeldingen fra 2016 ble det etablert et mål om 10 TWh redusert energibruk i eksisterende bygg.

Muligheten for å oppnå redusert energibruk gjennom endret adferd er i hovedsak knyttet til større valg og investeringer, som valg av bolig (størrelse, type og oppvarmingsform), etterisolering og andre energieffektiviseringstiltak. Det er imidlertid også mulig å redusere energibruken gjennom informasjonstiltak, avgifter eller ulike former for insentiver.