CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Dette er sterkt knyttet til individuell adferd: Sammenlignet med andre europeiske land kjører nordmenn mye bil og bruker mindre kollektivtransport (Kolshus 2015: 11). Aktuelle tiltak for å redusere utslippene fra veitrafikken er nærmere beskrevet i forrige kapittel. En rekke aktuelle virkemidler vil her ta sikte på å endre individuell adferd: Fra drivstoffavgifter eller veiprising som kan redusere bilbruken i hverdagen, til bilavgifter som skal redusere bilhold eller gi insentiver til valg av minst mulig forurensende biler. Veitrafikken er imidlertid også tett knyttet til arealplanlegging og infrastruktur, som etablerer de avgjørende materielle rammene for individuelle transportvalg.

En sammenlikning av klimapåvirkningen fra ulike transportformer viser at det er nordmenns flyreiser som har den største klimapåvirkningen (Aamas og Peters 2017). Flyreiser er sterkt knyttet til inntekt – den femdelen av befolkningen med høyest inntekt flyr 80% mer enn gjennomsnittsnordmannen (Aamas og Peters 2017: 15). For flyreiser vil individuelle valg knyttet til omfanget av reisevirksomheten ha langt større klimapåvirkning enn for bilbruk. En stor andel av flyreisene havner imidlertid utenfor Norges klimaregnskap, og internasjonale flyreiser utenfor Europa er ikke omfattet av noe lands regnskap. Både økonomiske virkemidler, informasjonstiltak og tiltak som over tid kan endre holdninger til lange flyreiser vil være aktuelle for å redusere denne formen for klimapåvirkning.