CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Maten vi spiser har dermed betydelig klimapåvirkning. Norsk landbruk står for opp mot en tidel av norske utslipp – 4,5 Mt CO2 i 2016 – selv om utslippene er redusert noe de siste årene (SSB 2016). Ettersom omtrent halvparten av matvarekonsumet vårt er importert, er det likevel mange utslipp knyttet til kosthold som ikke vil påvirke det norske utslippsregnskapet.

Om lag 60 prosent av utslippene fra norsk jordbruk stammer fra produksjon av kjøtt (Vagstad 2016). Kjøttforbruket i Norge har vært økende over lengre tid. En reduksjon i kjøttforbruket vil være et effektivt tiltak for et mindre klimabelastende kosthold, enten det fører til redusert produksjon av kjøtt innenfor eller utenfor Norges grenser. Samtidig er det store forskjeller i klimabelastningen ved ulike typer kjøtt, der rødt kjøtt generelt medfører høyere klimagassutslipp enn hvitt (van Oort og Andrew 2016). Endringer i forbruk av ulike typer kjøtt må veies opp mot andre hensyn som ressursbruk og dyrevelferd ved ulike typer kjøttproduksjon.

Økonomiske virkemidler for redusert kjøttforbruk kan være avgifter på ulike typer kjøtt, eller reduserte overføringer til kjøttproduksjon i norsk landbruk. Begge deler vil trolig redusere kjøttforbruk og klimagassutslipp, mens sistnevnte i større grad vil øke importen av kjøtt fra andre land (Mittenzwei 2015). Informasjonsrettede tiltak kan omfatte omlegging av støtten til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og/eller styrking av tilsvarende informasjonsordninger for klimavennlig kosthold og kjøttreduksjon.