CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans

Hva vi gjør

CICERO er et ledende forskermiljø på klimafinansiering og leder prosjekter på dette området for den norske stat, internasjonale organisasjoner og privat sektor.

For å finne løsningen på klimautfordringene må også verdens investorer gjøre et skifte mot utslippsfrie og klimatilpassede investeringer i framtiden. Det å forstå hvilke drivkrefter som må til innen klimafinansiering for å få til dette skiftet og koble investormiljøet med klimaforskere er en prioritet hos CICERO.

Våre forskningsområder er:

  • Kilder til klimafinansiering
  • Klimafinansiering i de internasjonal klimaforhandlingene
  • Verktøy for å identifisere klimarisiko for klimainvesteringer
  • Klimarisiko og investeringsstrategier
  • Potensiale i grønne obligasjoner og miljømessig integritet

Samarbeider med investorer for å forstå klimarisiko

CICERO jobber med ledende globale og skandinaviske investorer innen klimarisiko. Klimaforskere og investorer identifiserer sammen hvilke metoder som fungerer for å avdekke klimarisiko og inkorporere denne i investeringsbeslutninger i ulike sektorer og industrier.

CICERO Shades of Green leverer uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner

CICERO satser stekere på klimafinans og etablerte 1. desember 2018 datterselskapet CICERO Shades of Green AS. CICERO har levert uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner siden de første grønne obligasjonene kom på det globale markedet i 2008. Grønne obligasjoner er lån som øremerkes miljø- og klimavennlige prosjekter. CICERO har utstedt mer enn 100 vurderinger for utviklingsbanker, eksport/importbanker, kommuner og selskaper over hele verden og er verdensledende når det gjelder såkalte Second Opinions i det grønne obligasjonsmarkedet. 

Det nye datterselskapet CICERO Shades of Green har beholdt tette bånd til den anerkjente klimaforskningen ved CICERO.  For mer informasjon, besøk cicero.green