CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans

Second Opinion - vurdering av grønne obligasjoner

CICERO satser stekere på klimafinans og etablerte 1. desember 2018 datterselskapet CICERO Shades of Green AS som tilbyr uavhengige, forskningsbaserte vurderinger av grønne obligasjoner for finanssektoren. CICERO er verdensledende på vurderinger av grønne obligasjoner  (Second Opinions). 

CICERO har levert uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner (Second Opinions) siden de første grønne obligasjonene kom på det globale markedet i 2008. Grønne obligasjoner er lån som øremerkes miljø- og klimavennlige prosjekter. CICERO har utstedt mer enn 100 vurderinger for utviklingsbanker, eksport/importbanker, kommuner og selskaper over hele verden og er verdensledende når det gjelder såkalte Second Opinions i det grønne obligasjonsmarkedet.

Det nye datterselskapet CICERO Shades of Green har beholdt tette bånd til den anerkjente klimaforskningen ved CICERO. CICERO Shades of Green ledes av CICEROs Harald Francke Lund og Christa Clapp. Andre forskere og eksperter ved CICERO skal bidra med kvalitetssikring og metodeutvikling. For kundene betyr nyetableringen at de eksterne vurderingene (Second Opinions) fortsatt vil bygge på det siste innen klimaforskningen. Atle Christiansen er styreleder, de øvrige styremedlemmene er Kristin Halvorsen og Ulf Erlandsson.  

CICERO's second opinion was a key part of the green bond model developed for the first World Bank Green Bond together with SEB in 2008, which has helped the market diversify with integrity.

HEIKE REICHELT, HEAD OF INVESTOR RELATIONS AND NEW PRODUCTS AT THE WORLD BANK

 

 

 

 

BESØK SELSKAPETS NETTSIDE FOR MER INFORMASJON:

WWW.CICERO.GREEN  

 

 

 

 

Shades of Green

CICERO har utviklet metodikken Shades of Green som med utgangspunkt i klimaforskning gir en klassifisering av i hvilken grad prosjektene som støttes vil bidra til lavutslippssamfunnet og åpenhet rundt klimarisiko, klimatilpasning og strategi. En grønn obligasjon vurderes på en skala fra mørkegrønn til lysegrønn. CICERO Shades of Green vurderer også bærekraftobligasjoner i samarbeid med globale samarbeidspartnere.

Mange av CICEROs vurderinger av grønne obligasjoner har vært milepæler. CICERO har blant annet vurdert verdens første grønne sukuk utstedt av Tadau Energy i Malysia, den første grønne selskapsobligasjonen utstedt av eiendomsselskapet Vasakronan i Sverige, den første grønne obligasjonen til en by (Gøteborg), Verdensbankens første grønne obligasjon og de grønne obligasjonene for verdens største bank, ICBC i Kina.

What’s considered green is different for everyone. Our investors need to be comfortable ... reaching out to CICERO is a great first step.

STEPHEN LIBERATORE, MANAGING DIRECTOR AT PENSION PROVIDER TIAA-CREF

CICERO har også fått flere internasjonale priser for sine uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner.

 

Bildetekst