CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Vi studerer hvordan internasjonal politikk og nasjonal politikk påvirker hverandre, og effekten av klimapolitiske virkemidler. Fokusområder er internasjonale klimaforhandlinger og klimapolitikken i Norge, Kina, USA og EU.

Recent news

Fem håpefulle figurer

Globale utslipp må ned raskt. Her er fem punkter fra den siste klimarapporten som gir håp om at det er mulig. 

Tilbake til fremtiden

Den ferskeste rapporten fra FNs klimapanel fullfører triologien om årsaker, konsekvenser og løsninger på jordas oppvarmingsutfordring. Nøkkelen til å forstå løsningene ligger i scenarioene som illustrerer hvordan samfunnet kan utvikle seg mot karbonfri fremtid.

Ny rapport fra FNs klimapanel: Vi trenger langtidsplanlegging og mektigere miljømyndigheter

Mektigere miljømyndigheter, langsiktige politikere og bred oppslutning om klimatiltak er nødvendig for å nå målet om netto-null utslipp innen 2050. FNs klimapanels tredje rapport presenterer oppdatert kunnskap om hva myndigheter verden over kan gjøre for å få ned klimagassutslippene.

CICERO presenterer: Hva skjer med de globale utslippene fremover?

Frokostseminar 30. mars 2022 i Oslo: De globale utslippene av klimagasser fortsetter å øke, etter en nedgang fra pandemi-året 2020. Men hva skjer fremover? Kommer verdens utslipp snart til å nå toppen? Hva kan vi egentlig forvente i 2022? Hva vil skje med utslippene de neste tiårene? Hva skjer i de store utslippslandene Kina og India? Hvordan påvirker krigen i Ukraina og de økonomiske sanksjonene mot Russland globale utslipp og hvordan utslippene beregnes?

Innbyggermedvirkning i klimaomstillingen

Innbyggermedvirkning i ulike former og på ulike politiske nivåer blir stadig mer utbredt. Men trenden er fortsatt på et tidlig stadium og preget av testing, prøving og feiling. Hva kan involvering av innbyggere bety for den klimaomstillingen som vi skal igjennom?

Les flere saker

prosjekter