CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
IPCCs spesialrapport om 1.5°C

Om IPCC

  Lundefugler, Irland.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Også kjent som FNs klimapanel.

FNs klimapanel (IPCC) ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP). Alle medlemslandene i WMO og FN kan være med, og FNs klimapanel har i dag 195 medlemmer.

FNs klimapanel sammenstiller vitenskapelig litteratur til beslutningstakere om klimaendringer, virkningene og de fremtidige risikoene, og ulike typer av tilpasning og tiltak. FNs klimapanel vurderer vitenskapelig publisert litteratur – de driver ikke med egen forskning. Vurderingene skrives av flere hundre ledende eksperter fra hele verden som deltar frivillig med sin tid og ekspertise.

Rapportene er gjenstand for flere runder med utkast og kommenteringsrunder for å sikre at de er omfattende og objektive, og at de er produsert på en åpen og transparent måte. I tillegg er det flere tusen andre eksperter som bidrar ved å vurdere rapportene, slik at alle synspunktene i det vitenskapelige miljøet kommer frem.

Rapportene er relevante for politikkutforming, men de foreskriver ikke en bestemt politikk. De presenterer framskrivinger av fremtidige klimaendringer basert på ulike scenarioer og risikoene klimaendring medfører, og drøfter implikasjonene ved ulike typer respons.

Rapporter som kommer

FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 °C global oppvarming lanseres i oktober 2018. To andre spesialrapporter, Climate Change and Land og Oceans og Cryopshere in a Changing Climate, lanseres i 2019. Det gjør også en oppdatering av IPCCs 2006 Guidelines on National Greenhouse Gas Inventories. De tre arbeidsgruppenes delrapporter til den sjette hovedrapporten publiseres i 2021, med en synteserapport i 2022.