CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

 

Arbeidspakke  Tema Start  Slutt  Prosjektleder Kontakt
AP 1:  Landbruk og arealbruk 2019 1 2022 4 Klaus Mittenzwei Klaus.Mittenzwei@nibio.no
  Mål og virkemidler i jordbruket 2019 4 2021 4 Klaus Mittenzwei Klaus.Mittenzwei@nibio.no
  Virkemidler innen skog- og arealbruk 2019 3 2022 4 Gunnhild Søgaard Gunnhild.Sogaard@nibio.no
  Styringsnivåer i jordbrukspolitikken 2020 1 2021 4 Erlend Hermansen erlend.hermansen@cicero.oslo.no
  Klimavennlig matforbruk 2020 3 2021 4 Marit Klemetsen marit.klemetsen@cicero.oslo.no
  Jordbruks- og arealbruksdata 2019 2 2021 4 Klaus Mittenzwei Klaus.Mittenzwei@nibio.no
  Transaksjonsdata for bedre statistikk 2019 2 2021 4 Hanne Marit Dalen Hanne Marit Dalen
  Framskrivningsverktøy for jordbruk 2019 1 2021 4 Klaus Mittenzwei Klaus.Mittenzwei@nibio.no
  Offentlig innkjøpsordning som klimapolitikk 2020 1 2021 2 Bob van Oort Bob van Oort
AP 2: TRANSPORT OG ØVRIGE KILDER UTEN KVOTEPLIKT 2019 3 2022 4 Tanu Priya Uteng Tanu.PriyaUteng@toi.no
  Fordelingsvirkninger og aksept 2020 3 2021 4 Tanu Priya Uteng Tanu.PriyaUteng@toi.no
  Tiltak og effekt 2021 3 2022 4 Nils Fearnley Nils.Fearnley@toi.no
  Biodrivstoff 2019 3 2021 3 Gunnhild Søgaard Gunnhild.Sogaard@nibio.no
  Godstransport 2020 1 2021 1 Lasse Fridstrøm Lasse.Fridstrom@toi.no
  Avkarbonisert skipsfart 2020 1 2021 3 Asbjørn Torvanger asbjorn.torvanger@cicero.oslo.no
  Transportmodellgrensesnitt 2020 3 2022 3 Lasse Fridstrøm Lasse.Fridstrom@toi.no
  Transportdata og statistikk 2021 3 2022 3 Hanne Marit Dalen hmd@ssb.no
  Bompengeopprøret – hvorfor, hvor og hvem 2020 1 2021 2 Marianne Aasen marianne.aasen@cicero.oslo.no
  Effekter av bompenger 2020 1 2021 2 Elisabeth Isaksen elisabis@frisch.uio.no
AP 3: KVOTEPLIKTIG SEKTOR 2019 1 2022 4 Elisabeth Isaksen elisabis@frisch.uio.no
  Kvotepris og innovasjon 2020 1 2021 4 Elisabeth Isaksen elisabis@frisch.uio.no
  Dobbelregulering i kvotepliktig sektor 2019 2 2021 4 Jørgen Wettestad jwettestad@fni.no
  Støtteordninger 2020 4 2022 2 Halvor Storrøsten hbs@ssb.no
  Karbonfangst og -lagring 2020 1 2021 4 Snorre Kverndokk Snorre.kverndokk@frisch.uio.no
  Data om virkemidler 2019 4  2021 1 Hanne Marit Dalen hmd@ssb.no
AP 4: POLITIKK OG RESPONSER I SAMSPILL 2019 1 2022 4 Taran Fæhn tfn@ssb.no
  Energimarkeder og makroøkonomi 2019 1 2020 1 Taran Fæhn tfn@ssb.no
  Klimanøytralitet 2021 2 2022 3 Taran Fæhn tfn@ssb.no
  KLIMASATS analyser 2020 2 2021 4 Helene Amundsen helene.amundsen@cicero.oslo.no
  Brukermodell 2019 1 2022 1 Hidemichi Yonezawamjh hyo@ssb.no
  Aksept og preferanser for klimavirkemidler 2020 1 2021 2 Kristine Grimsrud kgd@ssb.no
AP 5: NORGE I VERDEN 2019 1 2022 4 Jørgen Wettestad jwettestad@fni.no
  Innsatsfordeling i klimapolitikken i Norge og EU 2019 3 2021 4 Lars Gulbrandsen lhgulbrandsen@fni.no
  EUs energistyringssystem 2019 2 2020 4 Jørgen Wettestad Jørgen Wettestad
  Eksterne omgivelser for norsk politikk 2020 1 2020 4 Hidemichi Yonezawa hyo@ssb.no
  Forbruksperspektivet på utslipp 2021 4 2022 4 Bob van Oort bvo@cicero.oslo.no
  Andre lands erfaringer 2022 1 2022 4 Lars Gulbrandsen lhgulbrandsen@fni.no
  Bruk av proveny for rettferdighet og omstilling 2020 1 2021 2 Jørgen Wettestad jwettestad@fni.no
AP 6: KOMMUNIKASJON 2019 1 2022 4 Gunnell Sandanger gunnell.sandanger@cicero.oslo.no
AP 7: ADMINISTRASJON 2019 1 2022 4 Suzanne Tærud Day suzanne.day@cicero.oslo.no