CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Presentasjoner

Her finner du presentasjoner gitt i ulike sammenhenger om arbeidet i PLATON-prosjektet. Se egne nettsider på platonklima.no.

Karbonfangst og lagring - hva er viktige problemstillinger fremover?

PLATON-konsortiet ved Frischsenteret og CICERO arrangerte den 2. desember et seminar om karbonfangstog lagring. Seminaret så både på hva er gjort, hvilke metoder som er brukt og hva slags problemstillinger har man sett på tidligere, og tok opp diskusjonen om hva som er viktige problemstillinger for CCS fremover. 

Her finner du presentasjonene fra seminaret:

Hva er fremtiden for CCS? Innledning ved Snorre Kverndokk, Frischsenteret.

EUs politikk på CCS. Innledning ved Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt  

Paradokset CCS. Innledning ved Mads Greaker, Oslo Met  

Hvordan kan CCS bli en relevant klimateknologi? ved Asbjørn Torvanger, CICERO.  

CCS og europeiske energimarkeder ved Rolf Golombek, Frischsenteret  

Generelle likevektsmodeller og CCS. Innledning ved Taran Fæhn og Kevin R. Kaushal, SSB  

Nye forretningsmodeller for karbonfangst- og lagring, ved Sindre Østby Stub, Zero

Karen Turner, Director of the Centre for Energy Policy at the University of Strathclyde International Public Policy Institute: The state of play on CCS in Northern Europe – and shifting focus to societal needs and returns.

Gabriel Bachner, University of Graz: On results from a previous EU H2020 Project (TRANSrisk), on macroeconomic analyses of a decarbonization of the iron and steel sector in Europe.

Norske utslipp - hvor kommer de egentlig fra?

CIENS frokostseminar 25. september 2019

Norske utslipp – hvor kommer de egentlig fra? Norge, sammen med alle land i verden, med unntak av USA, har signert Parisavtalen. Denne ber alle parter om å jobbe for å oppnå målet om å begrense klimagassutslippene våre innenfor 1,5°C/2°C global oppvarming. Men hvordan har Norge gjort det så langt? På dette seminaret så vi på Norges utslipp i forskjellige sektorer de siste tiårene, og diskuterte utfordringene fremover, spesielt i transport og landbrukssektoren.

Norges utslipp v/Robbie Williams, CICERO.

Presentasjon av PLATON-prosjektet v/Klaus Mittenzwei, NIBIO

Hva kan landbruket utfordres på? v/Klaus Mittenzwei, NIBIO

Hva kan transportsektoren utfordres på? v/Tanu Priya Uteng, TØI