CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

De seks kjerneinstitusjonene vil ha et tett samarbeid om forskningsprosjektene, kunnskapssammenstillingen og kommunikasjonsarbeidet i PLATON. Noen hovedansvarsområder har vi fordelt mellom oss:

 

CICERO er vertsinstitusjon og har ansvaret for kommunikasjonsarbeidet og den administrative oppfølgingen. I tillegg er CICERO involvert i store deler av forskningen og kunnskapsammenstillingen.

 

Statistisk sentralbyrå har ansvaret for å undersøke hvordan klimapolitikken påvirker samfunnet og hvordan virkemidlene i klimapolitikken samspiller, for eksempel hvordan arbeidsdelingen mellom statlige og kommunale tiltak fungere.

 

Transportøkonomisk institutt har ansvaret for å øke forståelsen av hvordan tiltak i transportsektorene virker.

 

NIBIO har ansvaret for å finne tiltak som kan redusere utslipp fra jordbruket og skogbruket og øke evnen til å ta opp karbon i skog og annen vegetasjon.

 

Fridtjof Nansens Institutt har ansvaret for å finne ut av hvordan andre lands klimapolitikk påvirker Norge og våre utslipp og hva vi kan lære av andre lands klimatiltak.

 

Frischsenteret har ansvaret for å finne ut av hvordan EUs system for kvotehandel påvirker norske sektorer og norske utslipp.

 

I tillegg har vi med forskere og eksperter tilknyttet disse institusjonene

European Commission

IFE

Insam

Joint Research Centre

KU LEUVEN

London School of Economics

NMBU

NORCE

SUM

Universitetet i Oslo

University of East Anglia

University of Graz

University of Leeds

University of Strathclyde

Universität Bonn

Vrije Universiteit Brussel

 

     

 

Partnere fra næringsliv, offentlig forvaltning og sivilsamfunn