CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Styret i PLATON består av en representant for hver av de seks hovedpartnerne samt fem representanter for brukerpartnerne. Brukerpartnerrepresentantene velges på allmøtet for to år av gangen. De seks hovedpartnerne har hver sin vara, mens tre varaer også velges fra brukerinstitusjonene.

Norges forskningsråd har observatørstatus.

Styret i PLATON består av følgende medlemmer, valgt den 14. mai 2019:

 • Brita Bye, Statistisk Sentralbyrå
 • Thomas Moe Børseth, Umoe
 • Bjørn Håvard Evjen, NIBIO
 • Lars Gulbrandsen, FNI
 • Kristin Halvorsen, CICERO (styreleder)
 • Sigurd Jorde, Framtiden i våre hender
 • Sverre Kittelsen, Frischsenteret
 • Gunnar Lindberg, Transportøkonomisk institutt
 • Marte Sollie, Finansdepartementet
 • Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet
 • Ida Aarø, Norges Skogeierforbund

Personlige varamedlemmer, hovedpartnere

 • Kristine Grimsrud, Statistisk Sentralbyrå
 • Tor Håkon Inderberg, FNI
 • Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt
 • Frode Longva, CICERO
 • Ole Røgeberg, Frischsenteret
 • Per Stålnacke, NIBIO

Varamedlemmer brukerpartnere (prioritert rekkefølge)

 • Kia Haavi, Kommunalbanken
 • Guro Børnes Ringlund, Miljødirektoratet
 • Bjørn Huso, Landbruksdirektoratet