CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

– I politikk er det alltid noe som kan gå galt

Publisert 14.04.2020

Thomas Pellerin-Carlin er leder for Jacques Delors Energy Centre i Paris. Han er ekspert på EUs energipolitikk, mobilitet og innovasjon. Vi kontaktet ham for å få hans tanker om EUs Green Deal. 

Hva håper du kommer ut av EUs green deal?

EUs Green Deal er en strategi for å stanse klimaendringene og bygge en utslippsfri økonomi. Avtalen er det politiske svaret på den mobiliseringen av millioner av europeere vi har sett det siste året. Gjennom klimastreiker, opprop og med stemmeseddelen har mange formidlet et tydelig budskap om klimaendringene – et budskap som EU-kommisjonen har mottatt klart og tydelig. EUs Green Deal har derfor et klart definert mål: Å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. EU vil presentere rundt 50 tiltak som omfatter investeringer og reguleringer i sentrale sektorer som transport, energi, bygg og jordbruk. Håpet er at vi innen neste Europaparlamentsvalg i 2024, har en tydelig strategi for hvordan vi skal nå målet om klimanøytralitet, med tydelige forskrifter innenfor for eksempel renovering av bygg, bilsalg og beskatning av luftfart.

Hva er din største bekymring med tanke på EUs green deal? Hva kan gå galt?

I politikk er det alltid noe som kan gå galt. Min største bekymring er at beslutningstakere fortsetter å ta avgjørelser basert på myter framfor fakta. Noe som stadig overrasker meg er at mange beslutningstakere mener at et klimanøytralt EU blir ekstremt kostbart. Dette på tross av at flere studier peker på at dette ikke er tilfellet. Generelt blir kostnaden på under 1 prosent av BNP. Den virkelige økonomiske utfordringen blir ikke kostnaden for samfunnet, men at pengestrømmene vil gå til andre bransjer, folk og organisasjoner enn de gjorde tidligere. Det blir med andre ord kostbart for de selskapene som velger å ikke tilpasse seg. En klimanøytral verden er en verden hvor praktisk talt ingen midler finner veien til det som i dag er kjernevirksomheten til energiselskaper som Equinor og Total. Samtidig vil vi i en klimanøytral verden også se investeringer i nye virksomheter - noen av disse er også tradisjonelle energibedrifter som Equinor og Total involvert i. Den økonomiske utfordringen handler ikke om å lete etter mer penger, men om å finne nye områder å bruke de samme pengene på.

Hva er dine tanker om hvordan den pågående pandemien vil påvirke arbeidet med en grønn deal?

Vi har aldri stått i en lignende situasjon, derfor er det også vanskelig å si noe om framtiden. Som forsker er jeg veldig ydmyk her. Men det som er sikkert er at akkurat nå er ikke Green Deal hovedprioritet, den overskygges av den pågående krisen. Og det med rette! Vi kan ikke bygge en framtid på verken en menneskelig eller økonomisk ruin. Det er mulig jeg overforenkler litt, men jeg tror at nå har samfunnet to valg: Vi kan prøve å komme oss «tilbake til normalen» så fort som mulig – tilbake til slik ting var i 2019. Det vil nødvendigvis føre til flere kriser ettersom samfunnet da verken er blitt mer motstandsdyktig mot pandemier eller har tatt grep for å stanse klimaendringene. Eller vi kan velge en retning som gjør samfunnet mer motstandsdyktig mot pandemier, økonomiske kriser og klimaendringer. Jeg mener det siste valget er riktig. Samtidig vil det ikke bli enkelt, ettersom det innebærer å endre på status quo. Det er alltid vanskelig. De som tjener på at ting er som de er vil være de første til å motsette seg de endringene vi trenger å gå igjennom, for å håndtere utfordringene som venter oss i dette århundret.

 

Teksten er basert på svar per e-post. Tekstene er oversatt og bearbeidet for å lette lesningen.