CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

– Jeg frykter at avtalen ikke blir ambisiøs nok

Publisert 14.04.2020

Lisanne Groen er forsker ved Institute for European Studies i Brussel og er ekspert på EU og klimapolitikk. Her er hennes tanker om EUs Green Deal. 

Hva håper du kommer ut av EUs green deal?

Jeg håper på et klimanøytralt EU i 2050 der EU-borgere lever bærekraftig og begrenser sine klimagassutslipp så mye som mulig. Og jeg håper at vi hvert år fra nå beveger oss i retning av dette målet. Det innebærer å gjennomføre delene av Green Deal bit for bit, lede pengestrømmen fra fossile brensler til grønne løsninger, samt endre måten vi tenker på. Alle må bidra: myndighetene, selskaper og borgere. Avtalen vil forhåpentligvis bli et positivt eksempel for resten av verden.

Hva er din største bekymring med tanke på EUs green deal? Hva kan gå galt?

COVID-19-pandemien og andre fremtidige kriser er situasjoner der politikerne må bestemme hvordan de reagerer og hvordan deres tiltakspakke for å komme ut av krisen skal se ut. De kan bestemme seg for å designe denne pakken i tråd med bærekraftstiltakene i EUs grønne avtale. Eller ikke. Jeg frykter at avtalen ikke blir ambisiøs nok, og ikke klarer å begrense utslippene raskt nok til at vi unngår å passere tippepunkter i klimasystemet.

Hva er dine tanker om hvordan den pågående pandemien vil påvirke arbeidet med en grønn deal?

Det er mulig at politikere bestemmer seg for å ikke ta hensyn til miljøet når de utformer økonomiske redningspakker for å komme ut av lavkonjunkturen som COVID-19-pandemien har forårsaket. Dette var tilfellet under finanskrisen i 2008. Statslederne i EU jobber for at redningspakkene i sammenheng med COVID-19-pandemien skal være i tråd med EUs grønne avtale-pakke, men de er ikke de eneste som bestemmer. Den europeiske sentralbanken har også verktøy i form av nødobligasjoner. Sentralbanken kan imidlertid, slik jeg har forstått det, ikke prioritere en sektor fremfor en annen når de oppretter disse obligasjonene.

 

Teksten er basert på svar per e-post. Tekstene er oversatt og bearbeidet for å lette lesningen.