CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

– I krisesituasjoner krever flyselskaper ofte hjelp fra det offentlige, mens de til vanlig jobber mot skatter og avgifter

Publisert 14.04.2020

Laura Buffet er ekspert på transportpolitikk ved NGO'en Transport & Environment (T&E) i Brussel. Hva er hennes tanker om EUs Green Deal?

Hva håper du kommer ut av EUs Green Deal?

EUs Green Deal er en mulighet til å gjøre EU selvforsynt med energi, bli ledende innenfor utslippsfrie teknologier, og i det hele tatt tilby en bedre framtid for oss alle. På grunn av corona-viruset er vi nå på vei inn en økonomisk krise. Vi vil bare ha mulighet til å komme oss sterkere ut av denne krisen hvis vi holder oss til planen i EUs Green Deal. Innenfor transport håper vi på strengere CO2-standarder og en utfasing av salget av kjøretøy med forbrenningsmotor. Dette vil gi europeisk bilindustri et forsprang i det teknologiske kappløpet. Vi håper også på et mål om 40 prosent reduksjon i utslipp for alle lastebiler, hvor drivstoffeffektiviteten har stått stille i flere tiår. Innenfor luftfart vil karbonprising og drivstoffavgifter bidra til å stoppe veksten i utslipp, og flyselskapene bør pålegges å bruke renere drivstoff. Skipstransport må innlemmes i EUs kvotesystem, og det må innføres en CO2-standard for alle skip som anløper havner i EU. Avslutningsvis vil jeg si at den europeiske investeringsbanken (EIB) må slutte å gi lån til flyplasser og fossile kjøretøy. Det vil gjøre at investeringspolitikken er i tråd med Parisavtalen, og frigjøre kapital som kan bidra til omstillingen av samfunnet.

Hva er din største bekymring med tanke på EUs Green Deal? Hva kan gå galt?

Den største risikoen akkurat nå er at avtalen forsinkes på grunn av corona-krisen. Som med enhver lovgivende prosess, er det også alltid en fare for at ambisjonene glipper, og at vi får svake vedtak som ikke vil være tilstrekkelige til å få utslippene ned til null innen 2050.

Hva er dine tanker om hvordan den pågående pandemien påvirker arbeidet med en Green Deal?

Pandemien er en påminnelse om hvor dårlig forberedt vi er på de sjokkene som kan komme hvis vi ikke stanser klimaendringene. Derfor må EUs plan for å komme seg ut av denne krisen være i tråd med EUs Green Deal, og den delen av avtalen som omhandler arbeidsplasser og økonomisk utvikling er nå enda viktigere. Vi skal ikke bygge opp den samme verden som fantes før krisen, men heller se på hvordan vi kan framskynde det grønne skiftet. Myndighetene bør unngå å lage stimuluspakker som skaper vekst i sektorer som låser oss i et ikke-bærekraftig spor – som veibygging, større flyplasser eller insentiver for å kjøpe diesel- eller bensinbiler.

Økonomisk støtte til bilfabrikkene bør for eksempel være avhengig av om de bidrar til omstillingen til nullutslippssamfunnet. Da Obama reddet General Motors og Fiat Chrysler i 2009, måtte de forplikte seg til de mest ambisiøse CO2-standardene noensinne – en avtale selskapene kom godt ut av. Det samme prinsippet bør gjelde for flyindustrien, som er blitt hardt rammet av corona-krisen. I krisesituasjoner krever flyselskaper ofte hjelp fra det offentlige, mens de til vanlig jobber mot skatter og avgifter. Alle redningspakker fra det offentlige bør forutsette at det kommer avgifter og krav om renere drivstoff når krisen er over.

 

Teksten er basert på svar per e-post. Tekstene er oversatt og bearbeidet for å lette lesningen.