CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
CHRISTA clapp, elin l. boasson og glen peters har bidratt i delrapport 3. foto: hege f. andreassen

CHRISTA clapp, elin l. boasson og glen peters har bidratt i delrapport 3. foto: hege f. andreassen

CICERO-forskere som har bidratt til FNs klimapanels sjette hovedrapport

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 31.03.2022

Forskere fra CICERO har bidratt til å vurdere og sammenstille forskning innen blant annet fysiske klimaendringer, regionale virkninger, investeringer og finans, nasjonal klimapolitikk og scenarioer.

Seks CICERO-forskere er blant klimaforskerne fra Norge som har bidratt som hovedforfattere i FNs klimapanels sjette hovedrapport. Flere andre CICERO-forskere har også bidratt som medforfattere.

Delrapport 1 om fysiske klimaendringer

Jan Fuglestvedt er en av nestlederne i arbeidsgruppen som har skrevet rapporten

Bjørn Samset er ansvarlig for det første kapittelet i rapporten. 

Jana Sillman er en av hovedforfatterne i kapittelet om regionale klimaendringer og -risiko. 

Medforfattere

Marianne Tronstad Lund

Kari Alteskjær 

Carley Iles

Marit Sandstad

Glen Peters

Delrapport 3 om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler

Elin Lerum Boasson er en av hovedforfatterne i kapitlet om nasjonal klimapolitikk

Christa Clapp er en av hovedforfatterne i kapitlet om investeringer og finans

Glen Peters er en av hovedforfatterne i kapitlet om scenarioer 

Medforfattere:

Robbie Andrew

Marianne Aasen

Marit Sandstad

Jan Fuglestvedt