CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO har vært med på å utvikle nye, globale langtidsvarsler

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 27.06.2019

EU-prosjektet S2S4E, som CICERO er partner i, har utviklet en ny, gratis værtjeneste som viser langtidsvarsler for inntil tre måneder frem i tid. Den nye tjenesten ble lansert 20. juni og kan være nyttig for alle som jobber i værutsatte bransjer.

– Klimaendringer gjør at vi vil se mer ekstremvær og flere værhendelser som er helt forskjellige fra alt vi har sett tidligere. Det gjør at vi trenger verktøy for å kunne forberede oss, forteller prosjektleder Albert Soret fra Barcelona Supercomputing Center.

– De fleste værtjenester tar ikke høyde for at klimaendringer vil føre til stadig nye varme- og nedbørsrekorder, så nå har vi utviklet en nye tjeneste som gjør nettopp dette, forteller han.

Utviklet spesielt for energibransjen

Den nye værtjenesten har fått navnet S2S4E Decision Support Tool, og er spesialutviklet for energibransjen. Derfor viser den ikke bare vær-, temperatur- og nedbørsvarsler for de neste tre månedene, men også forventet strømproduksjon fra solscellepaneler, vindkraftverk og vannkraftverk.

I tillegg viser den også forventet etterspørsel etter strøm og vanntilførsel fra snøsmelting til elver og vannkraftverk.

Bidra til utslippskutt

Den nye værtjenesten har blitt utviklet av klimaforskere og dataeksperter i samarbeid med flere energiselskaper, og er tilgjengelig i en betaversjon på www.s2s4e.eu. Den vil være helt gratis å bruke minst frem til utgangen av november 2020.

– Målet er at den vil bidra til mer bruk av fornybar energi ved at den vil gi mer klarhet i hvor mye ren strøm som vil bli produsert, forteller CICERO-forsker Nathalie Schaller.

– Dette vil gjøre det mulig å begrense bruken av andre og mindre klimavennlige energikilder, og vil derfor bidra til å kutte klimagassutslipp fra energisektoren, sier Schaller.

Produksjonen fornybar energi er svært væravhengig, og uten vind produseres ingen vindkraft, og uten sol ingen solkraft. 

– Bedre værvarsler vil derfor kunne gjøre produksjonen av fornybar energi mer forutsigbar, forteller forskningsleder Jana Sillmann ved CICERO.  

Ifølge Sillmann vil forbedrede værvarsler for fornybar gjøre det lettere for kraftselskaper å planlegge produksjonen sin, og vil trolig også føre til at ren energi blir mer konkurransedyktig. 

Nøkkel til suksess i kraftmarkedet

– Veksten i fornybar energi gjør at værets påvirkning på kraftmarkedet har økt kraftig, og kommer til å fortsette å øke, forteller Christoph Elsässer, energimeteorolog ved det tyske kraftselskapet EnBW, som også er partner i prosjektet.

– Gode værvarsler er allerede nøkkelen til suksess i energibransjen, og jo mer fornybar energi vi får inn i kraftsystemet, jo viktigere blir det å ha gode værvarsler, sier Elsässer.

S2S4E er et treårig prosjekt finansiert i av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, og som ledes av Barcelona Supercomputing Center. De 12 partnerne i prosjektet kommer fra sju forskjellige land i Europa – Spania, Frankrike, Norge, Tyskland, Italia, Storbritannia og Sverige.

 

Andre kilder

  • www.s2s4e.eu